Groningen: Streep door Kranenburg-Zuid

Gemeente Tynaarlo komt met een nieuwe invulling van deze locatie.

De colleges van B&W van de gemeenten Tynaarlo en Groningen zien af van de ontwikkeling van Kranenburg-Zuid als kantorenlocatie. De gemeente Tynaarlo zal met een nieuw programma komen voor deze locatie. De verdeling van kosten zal plaatsvinden op basis van een nieuwe, gezamenlijk op te stellen grondexploitatie.

Foto (vlnr): De wethouders van Groningen Van der Schaaf en Van Keulen, mediator Wiggers-Rust  en de wethouders van Tynaarlo Hans de Graaf en Henk Berends.

Deze ‘vaststellingsovereenkomst Groningen Tynaarlo’ hebben de colleges van B & W voorgelegd aan hun raden. Met deze overeenkomst komt een eind aan de jarenlange zoektocht van de gemeenten naar heldere afspraken over het bedrijventerrein Kranenburg-Zuid en de woningbouwlocatie Ter Borch.

De belangrijkste afspraken zijn dat Kranenburg-Zuid niet meer als kantorenlocatie ontwikkeld wordt, dat de gemeente Tynaarlo zelf de toekomstige ontwikkeling van deze locatie ter hand neemt en dat  op basis van een gezamenlijk vervaardigde grondexploitatie de kostenverdeling plaatsvindt.

Vanuit de Regiovisie Groningen-Assen hebben de gemeenten Tynaarlo en Groningen in het verleden afspraken gemaakt om bij een aantal projecten te gaan samenwerken, onder andere bij de ontwikkeling van de woonwijk Ter Borch en bij de ontwikkeling van de bedrijvenlocatie Kranenburg Zuid. Omdat de partijen in meer of mindere mate zeggenschap hadden over elkaars werkgebied ontstond onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en financiën.Dit heeft geleid tot het inroepen van mediation in de persoon van mevrouw I. Wiggers-Rust (NMI registermediator).

Ondertekening van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, onder voorbehoud van instemming van de raden van Groningen en Tynaarlo en onder voorbehoud van het verstrekken van de benodigde kredieten.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws