Groningen: stedenbouwkundige visie voor Zernike Campus

23 Januari 2015 – De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen hebben een ambitieuze stedenbouwkundige visie opgesteld voor de Zernike Campus Groningen. De visie geeft op hoofdlijnen – voor de komende 10 tot 15 jaar – de koers voor de ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen aan.

De campus heeft, met de enthousiaste en stuwende kracht van de aanwezige kennisinstellingen en ondernemers, volgens de auteurs van de visie volop mogelijkheden om uit te groeien tot een onderwijs-, kennis- en ontwikkelingscentrum van (inter)nationaal formaat. Ook wordt ontwikkeling van studentenhuisvesting op Zernike onderzocht. Naast het nu voorliggende ruimtelijke plan ligt de sleutel tot succes in verregaande samenwerking en goede marketing van de campus. De bijbehorende investeringen worden geraamd op circa € 15 miljoen.

De door WEST 8 vervaardigde visie is tot stand gekomen in opdracht van de Stuurgroep Zernike, waarin naast de genoemde partijen ook de Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW), UMCG en Provincie Groningen vertegenwoordigd zijn. De visie is onlangs vastgesteld als basis voor verdere ontwikkelingen op de Zernike Campus Groningen.

De Zernike Campus heeft de afgelopen tien jaar een forse transformatie doorgemaakt. Er zijn nieuwe onderwijs-, onderzoeks- en faculteitsgebouwen ontwikkeld en gebouwd. Ook voor de komende jaren staan een aantal grootschalige en ambitieuze plannen op stapel. Zo is de ontwikkeling van het Energy Transition Centre (EnTranCe) afgelopen jaar op stoom gekomen en wordt komend jaar gestart met de bouw van de Energy Academy Europe. Verder wordt volgend jaar ook gestart met een nieuwe proeffabriek rond biobased economy (Zernike Advanced Processing, ZAP) een samenwerking tussen Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoortcollege en RUG. De ontwerpvoorstellen in de visie geven een duidelijke richting voor het karakter, de organisatie en de inrichting van de diverse deelgebieden.
Wat betreft uitstraling en indeling zijn noord en zuid op de campus nu nog erg verschillend van karakter. Het zuidelijk deel van de campus gaat over onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling. Achter parkeerterreinen en een hoogspanningstracé ligt aan de noordzijde het bedrijvengebied met een mix van bedrijfsverzamel¬gebouwen en panden die door de ondernemers zelf zijn gebouwd.

Het samensmeden van zuid en noord tot één Zernike Campus Groningen vraagt om ingrepen die de ruimtelijke kwaliteit en de onderlinge verbindingen verbeteren. Zo wordt allereerst de centraal gelegen Zernikelaan getransformeerd naar een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en leveranciers: de Zernikepromenade. Het middengebied krijgt een metamorfose, waardoor het meer het hart van de Zernike Campus wordt. Ook worden nieuwe verkeersroutes voor langzaam verkeer in het noordelijk deel ingebouwd, die aansluiten op het fietsnetwerk in de omgeving. Door middel van diverse stedenbouwkundige ingrepen zal een intiemer en aantrekkelijker vestigingsklimaat ontstaan. Bedrijven en instellingen worden straks functioneel gemengd, zodat er een optimale synthese ontstaat.
Om een levendige campus te creëren worden de mogelijkheden verkend om er studentenhuisvesting te ontwikkelen. Er komt een prijsvraag die zich daarop richt. Ook de entrees van de campus (noord & zuid) worden aangepakt en er komt een plan voor gezamenlijk buitenmeubilair.

De komende tijd worden concrete inrichtingsplannen ontwikkeld. Tegelijkertijd komt er een uitgewerkt plan voor verdere professionalisering van het parkmanagement. Ook wordt een acquisitieplan opgesteld en worden er nadere afspraken over de financiën gemaakt.
De investeringen in het campusterrein liggen rond de €15 miljoen. De kosten worden afhankelijk van het onderwerp in hoofdzaak door de gemeente en/of de kennisinstellingen gedragen. In het komend jaar wordt de procedure tot het aanpassen van het bestemmingsplan gestart.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws