Groningen: Rijksvastgoedbedrijf verlengt huur

9 September 2019 – PingProperties en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben getekend voor de verlenging van drie huurovereenkomsten voor gebouwen aan het Cascadeplein 2–10 en Emmasingel 1 te Groningen.

Het totale verhuurbare vloeroppervlak aan RVB bedraagt 25.700 m² met 213 parkeerplaatsen. Het Cascadecomplex staat naast het centraal station Groningen.

Verbouwing en verduurzaming
Op dit moment wordt een deel van het kantorencomplex in opdracht van RVB verbouwd. Daarbij worden de entrees van de desbetreffende gebouwen en de ruimtes van de Raad van de Kinderbescherming en DUO gemoderniseerd en er wordt een centraal rijksvergadercentrum gecreëerd voor gezamenlijk gebruik. In opdracht van PingProperties wordt alle verlichting in de gebouwen vervangen door led-verlichting. Met het uitrollen van het verduurzamingsplan worden de gebouwen het komende jaar verder verduurzaamd naar een energielabel A. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van PingProperties om in medio 2020 95% van zijn kantoren op energielabel A te hebben.

Het Cascadecomplex is in de periode 1994–1996 gebouwd in opdracht van de Nederlandse Staat. Het is het grootste Rijksverzamelkantoor van Nederland en biedt huisvesting aan ongeveer 17 verschillende rijksdiensten, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Groninger archief en het Agentschap Telecom (AT). Het Cascadecomplex heeft een eigen opgang naar het centraal station Groningen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws