Groningen: leegstand daalt in alle vastgoedsegmenten

18 September 2014 – Hoewel de vastgoedsector het nog steeds moeilijk heeft, neemt de leegstand in Groningen in alle segmenten van de markt – kantoren, bedrijfsruimte en detailhandel – af. Dat blijkt uit deVastgoedmonitor 2014. Met deze daling gaat Groningen tegen de landelijke trend in, waar de leegstand juist verder is gestegen. De belangrijkste oorzaak van de dalende leegstand is transformatie van panden naar andere functies, bijvoorbeeld van kantoorruimte naar woonruimte voor jongeren.

De gezamenlijke aanpak van de gemeente en de vastgoedsector lijken dus vrucht af te werpen, aldus de opsteller van de minitor. Tegelijkertijd laten de cijfers van opname en aanbod zien dat de vastgoedmarkt het nog altijd zwaar heeft en dat er relatief weinig tekenen van herstel zijn. Wel verwacht de vastgoedsector dat daar de komende jaren verandering in komt.

Cijfers
Het meest opvallend zijn de cijfers op de kantorenmarkt. Terwijl het landelijke leegstandscijfer in het afgelopen jaar steeg naar 15,7%, daalde de leegstand in Groningen naar 10,6% en in de binnenstad zelfs naar een gezonde 5,5%. Het aantal meters kantoorruimte dat verhuurd of verkocht is, bleef in Groningen op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar, waar deze landelijk met 11% daalde. Maar omdat het aanbod wel groeide is ook in Groningen nog altijd sprake van een ongezonde marktsituatie. Naast transformatie van kantoorpanden naar bijvoorbeeld jongerenhuisvesting, is een opvallende ontwikkeling de opkomst van flexibele kantoorconcepten, zoals de vestiging van Seats2meet op Kranenburg.

Bedrijfsruimte
Op de bedrijfsruimtemarkt loopt Groningen het meest in de pas met het landelijke beeld, met een gemiddelde leegstand van 9,8%. De leegstand is met name te vinden op de oudere bedrijventerreinen. De interesse in bouwkavels neemt wel merkbaar toe.

Zwanestraat
Met de Zwanestraat als voorbeeld, laat de Vastgoedmonitor zien dat het mogelijk is om als gemeente en ondernemers samen actief tegen de landelijke stroom in te zwemmen. Hoewel de leegstand van winkelpanden met 11% nog net iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, daalde de leegstand in Groningen terwijl de landelijke cijfers juist stegen. Ten opzichte van vorig jaar is de totale opname van winkelruimte in Groningen verdubbeld. Aandachtsgebieden zijn het Hoendiep en het oostelijk deel van de binnenstad.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws