Groningen: Initiatief voor energieneutraal bedrijventerrein Corpus den Hoorn

Eigenaren en gebruikers hebben een convenant voor een energieneutraal Bedrijventerrein Corpus den Hoorn getekend.

Eigenaren en gebruikers, de gemeente Groningen, Natuurmonumenten en het Martini Ziekenhuis hebben een convenant voor een energieneutraal Bedrijventerrein Corpus den Hoorn getekend. Eigenaren en gebruikers die zich gemeld hebben om mee te doen zijn: gemeente Groningen, CBRE Global Investors, Chalet Group, PriceWaterhouseCoopers, ING, Lentis, PlasBossinade Advocaten, Anker Verzekert, Natuurmonumenten, ondernemersvereniging VBGW, Berkenrode Vastgoed en het Martini Ziekenhuis. Naar verwachting zullen meer partijen zich melden. 


Bij deze gebiedsaanpak werken de partijen samen om tot een energieneutraal gebied te komen. Daar waar de een te veel van heeft, kan er ‘geruild’ worden met een ander. Zo heeft het ziekenhuis bijvoorbeeld veel warmte ‘over.
Hoe de partijen gezamenlijk tot een energieneutraal gebied zullen komen, is nog onderwerp van onderzoek.

De expeditie naar energieneutraal van bedrijventerrein Corpus den Hoorn wordt ondersteund door Energiesprong |Platform31. Innovatie- en transitieprogramma Energiesprong is aanjager van grootschalige toepassing van hoge energieambities in de bestaande gebouwde omgeving. 
Het programma wordt uitgevoerd door Platform31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Tot eind 2014 initieert Energiesprong diverse innovatieve en experimentele projecten in de markt van woningbouw, kantoren en zorg. Het accent ligt niet op de techniek, maar sterk op de samenwerking tussen betrokken actoren in de diverse markten.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws