Groningen: Grotere belangstelling voor bedrijvenlocaties

De stad Groningen constateert een voorzichtige opleving van de interesse voor bedrijvenlocaties.

6 januari 2014 – De stad Groningen is voorzichtig optimistisch over de vraag naar bedrijvenlocaties in de stad. In een persbericht constateert het college van B & W dat de interesse voor bedrijvenlocaties lijkt aan te trekken. Groningen profiteert daarbij van het imago als kennisstad en de zich continuerende trek naar de stad. Om de werkgelegenheid in de stad te stimuleren en vestiging van bedrijvigheid te bevorderen wil het college het aanbod beter afstemmen op de vraag en meer speelruimte en flexibiliteit creëren. Onlangs is deze nieuwe strategie gepresenteerd onder de noemer “De Rode Loper”.

Het structureel versterken van de werkgelegenheid noemt het college de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Daarbij ziet het college een duidelijke samenhang met de verbetering van het woon- en leefklimaat en het zich profileren als vestigingslocaties via een betere bereikbaarheid. Wat dat laatste betreft zijn de Aanpak Ring Zuid en de zogeheten Knoop Groningen (Stationsgebied) de komende jaren de beeldbepalende projecten.
In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2014-2017 geeft het college aan goede kansen te zien voor het versterken van de economische en sociale basis van stad en regio. Samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen en andere overheden moet leiden tot gezamenlijke agenda’s en het optimaal benutten van de kracht van de Groningse samenleving. Volgens het college van B&W komt het erop aan om bij een aantrekkende economie met inzet en creativiteit van alle betrokkenen de juiste rol te pakken en kansen te verzilveren. 

Hoewel de vraag naar nieuwe woningen, kantoren, winkels en bedrijventerreinen nog altijd laag is, kan de gemeente Groningen in 2013 volstaan met een beperkt aantal aanpassingen in de grote grondexploitaties. De economische crisis is nog niet voorbij, maar afboekingen van tientallen miljoenen euro’s, zoals in de afgelopen jaren, zijn niet nodig. Dat blijkt uit de resultaten herziening grondexploitaties, die het college samen met het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie (MUST) en de meerjarenprogramma’s Verkeer & Vervoer en Wonen heeft vastgesteld.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws