Groningen: bouw Forum in maart 2016 hervat

2 December 2015 – De gemeente Groningen heeft overeenstemming met hoofdaannemer BAM over de voortzetting van de bouw van het Groninger Forum. De gemaakte afspraken worden deze maand bekrachtigd. BAM begint zo snel mogelijk met de sloopwerkzaamheden van de kerndelen en de begane grondvloer. In maart 2016 wordt de bouw van het Groninger Forum hervat.

De met BAM gemaakte afspraken over meerwerk worden op dit moment nader uitgewerkt in contractdocumenten, die in december ondertekend worden. Ondertussen start BAM met de voorbereidingen van de sloop en met andere werkzaamheden ten behoeve van de bouw van het Groninger Forum, zoals inkoop van materiaal, afspraken met onderaannemers en de uitwerking van het aangepaste ontwerp.
De bouw werd in februari van dit jaar stilgelegd, toen het Rijk de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) publiceerde. Daarna volgde een periode van onderzoek naar de mogelijkheden het pand aardbevingsbestendig af te bouwen door deskundigen van BAM en ABT. In diezelfde periode werd met NAM onderhandeld over de kosten.
In september werd bekend gemaakt dat versterking van de hoofddraagconstructie de beste methode is. Het ontwerp van het gebouw is daar inmiddels op aangepast. Tevens werd overeenstemming bereikt met NAM over de vergoeding van deze versterkingsopgave, de vertragingskosten en kosten die samenhangen met een sluitende grondexploitatie. De oplevering van het gebouw is volgens planning eind 2018, waarna inhuizing plaatsvindt. Het Groninger Forum gaat in 2019 open.

Het Groninger Forum (voorheen Huis van informatie en geschiedenis) is een gebouw dat gerealiseerd wordt in het centrum van de stad. Het is onderdeel van een geplande verbouwing van de oostzijde van de Grote Markt, het centrale plein in de binnenstad. Om plaats te maken voor de nieuwbouw zijn verschillende panden gesloopt. Behalve het nieuwe Forum-gebouw zijn hier ook terrassen voorzien. Het Forum is bedoeld als algemene ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers van de stad Groningen. Onder het pand is een parkeergarage gepland met een capaciteit voor 390 auto’s en in de kelder kunnen 1500 fietsen gestald worden. Men verwacht 1,6 mln bezoekers per jaar te ontvangen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws