Gemeente Utrecht zoekt partner voor ontwikkeling Noordgebouw

De gemeente Utrecht is gestart met de openbare verkoopprocedure voor de ontwikkeling van het Noordgebouw in het Stationsgebied van Utrecht.

De gemeente Utrecht is gestart met de openbare verkoopprocedure voor de ontwikkeling van het Noordgebouw in het Stationsgebied van Utrecht. Ontwikkelaars, vastgoedgebruikers, beleggers, bouwers en/of exploitanten krijgen de kans om in het hart van Utrecht het Noordgebouw te realiseren. Het Noordgebouw wordt ontwikkeld op een zichtlocatie aan het spoor. De locatie biedt de mogelijkheid om uiteenlopende functies samen te brengen zoals winkels, (flexibele) kantoorruimte, hotel, recreatie en/of wonen. Ter inspiratie wordt hiervoor het concept ‘Urban Hub’ meegegeven. 
De gemeente Utrecht wil voor het ontwikkelen van het gebouw een partner vinden die het gebouw realiseert als onderdeel van de totale bouwstroom in het Stationsgebied. Victor Everhardt, wethouder Stationsgebied Utrecht van de gemeente Utrecht: “In een tijd waarin veel steden moeten kiezen voor het stopzetten van ontwikkelingen, werkt Utrecht juist door aan de grootste binnenstedelijke herontwikkeling van Nederland. Dat doen we omdat we weten dat ook de markt in dit gebied  wil investeren. Er is nog steeds behoefte aan multifunctionele binnenstedelijke ontwikkelingen op goed bereikbare locaties. Bovendien is het investeringsrisico te spreiden omdat het mogelijk is ontwikkeling en realisatie te faseren. Marktpartijen krijgen met het Noordgebouw een  unieke kans in het Utrechtse Stationsgebied. Ik ben er van overtuigd, en de recente marktconsultatie versterkt die overtuiging, dat we een prachtig plan krijgen voor het Noordgebouw. ” 
Het Noordgebouw wordt ontwikkeld op een zichtlocatie langs het spoor. Het gebouw komt te liggen aan de nieuwe oost-westverbinding tussen het Centraal Station en de historische binnenstad en langs Stationsplein Oost. Aan dit nieuwe verhoogde plein, met daaronder ruimte voor 12.500 fietsen, ligt ook de entree van zowel de OV-terminal als Nieuw Hoog Catharijne. Op maaiveldniveau ligt het aan de Stationsallee waardoor dit deel zich uitstekend leent voor een zogenoemd ‘winkelplint’. Parallel aan de achterzijde liggen de HOV-baan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en het spoor. Het gebouw krijgt een belangrijke entreefunctie voor de stad als een van de routes over maaiveld naar de oude binnenstad van Utrecht. 
Het Stationsgebied van Utrecht ondergaat momenteel een ingrijpende verandering. In totaal wordt hier de komende jaren zo’n 450.000 vierkante meter vastgoed toegevoegd. De gemeente Utrecht werkt hierbij samen met verschillende partners om een gebied te creëren met een sterke mix tussen werken, wonen, winkelen en recreëren. Een ontwikkeling die aansluit op de vraag in het centrum van Utrecht. 
Gemeente Utrecht geeft geïnteresseerde partijen de ruimte om met een creatieve en specifieke invulling te komen voor het perceel. Partijen zijn relatief vrij in hun keuze. Zo is bouwen boven de spoor- en HOV-lijnen mogelijk maar niet noodzakelijk, en ook in de gebouwhoogte is de partner relatief vrij in zijn keuze. De basishoogte ligt vast op 25 meter maar accenten zijn mogelijk tot 38 meter op de kop van het complex. Winkels kunnen worden gesitueerd in de plinten langs de Stationsallee en aan het verhoogde Stationsplein Oost. De totale omvang is circa 20.000 m2 bvo. De indicatieve functiemix bestaat uit: 

  • Kantoorruimte (maximaal 9.000 m2 bvo);
  • Winkels (maximaal 5.000 m2 bvo);
  •  Hotelaccommodatie (maximaal 6.000 m2 bvo);
  • Vergaderfaciliteiten, leisure en/of wonen.

De gemeente Utrecht biedt geïnteresseerde, integere en solvabele marktpartijen de gelegenheid deel te nemen aan de verkoopprocedure. De marktpartij of het consortium wordt  in twee selectieronden geselecteerd in een transparante procedure onder begeleiding van experts, waaronder een notaris. Selectiecriteria zijn onder meer: 

  •      aantoonbare kennis van binnenstedelijke multifunctionele ontwikkelingen;
  •      ervaring en slagkracht en het vermogen tot samenwerken;
  •      visie op en conceptuele en ruimtelijke uitwerking van gebouw en programma;
  •     de geboden grondprijs.

Partijen hebben tot uiterlijk 14 juni 2013 de tijd om in te schrijven en tot uiterlijk 5 juli 2013 de tijd om een eerste voorstel in te dienen. Meer informatie: www.cu2030.nl/noordgebouw

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws