Gelderland: € 35 mln voor breedband op bedrijventerreinen

Gelderland wil € 35 mln investeren om breedbandverbindingen aan te leggen op bedrijventerreinen.

GS stellen Provinciale Staten (PS) voor om € 35 mln te bestemmen voor de aanleg van breedband in buitengebied en bedrijventerreinen. Provinciale Staten hadden GS via motie 23 ’Robuuste investeringsimpuls voor de Gelderse Economie en werkgelegenheid’ gevraagd om een investeringsvoorstel op het gebied van breedband. De verwachting is dat de PPS de komende jaren 500 banen oplevert. Als alle aansluitingen in het buitengebied en op bedrijventerreinen worden aangesloten op breedband, is de inschatting dat dit 2.500 banen oplevert. Met de voorgestelde investeringsbedrag kan circa een kwart van de adressen in het buitengebied en op bedrijventerreinen aangesloten worden.

Om aansluiting voor de overige driekwart van de adressen te realiseren willen GS de haalbaarheid van een Publiek Private Samenwerking onderzoeken om zo risicodragend te kunnen investeren in snel en toekomstvast breedband voor het buitengebied en bedrijventerreinen. Door middel van een marktconsultatie en aanbesteding wil Gelderland de potentiële partners in beeld brengen en de voorwaarden waaronder zij willen samenwerken.

Circa 78.600 huishoudens en 5.700 bedrijven in het buitengebied beschikken niet over snelle breedbandverbindingen. Daarnaast hebben circa 7.400 bedrijven op bedrijventerreinen geen snelle breedbandverbindingen. Voor de huidige coalitieperiode stellen GS voor om te starten met de aanleg van breedband in gebieden waar veel draagvlak is bij bestuurders, burgers en bedrijven. GS willen iets doen voor heel Gelderland, maar beginnen in de Achterhoek. Hier is het voorwerk gedaan en kan meteen met de aanleg gestart worden.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws