Enschede: Sanderink Investments vestigt technologiecentrum

Het centrum wordt vlak bij de Universiteit Twente gebouwd.

4 april 2014 – Sanderink Investments richt in Twente een technologiecentrum op, het Sanderink Technology Centre. Dit centrum biedt op termijn werkgelegenheid aan honderden medewerkers. Bovendien biedt het afstudeer- en stagemogelijkheden voor studenten van de Universiteit Twente en Saxion. 

Kennispark Twente

Het technologiecentrum vestigt zich in Enschede nabij de Universiteit Twente. De eerste medewerkers en opdrachten komen vanuit de bedrijven van Sanderink Investments – IT-bedrijf Centric, infrabedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group, het voormalige Oranjewoud. Binnen deze bedrijven vindt wereldwijd  research plaats dat, waar mogelijk, geconcentreerd gaat worden in Twente. In eerste instantie zijn de diverse Sanderink bedrijven opdrachtgever van het technologiecentrum, maar op termijn is het de bedoeling dat ook andere bedrijven in Nederland hun research- en ontwikkelingswensen uitbesteden aan het technologiecentrum.

In het Sanderink Technology Centre zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van innovatieve, duurzame technieken naar aanleiding van concrete vragen uit het bedrijfsleven. Bij de start staan vier onderzoeksgebieden centraal: aandrijfsystemen voor treinen en auto’s, sensortechnologie, beheer en bestuur op afstand en datamanagement. Deze onderzoeksgebieden zijn gelieerd aan de bedrijven van Sanderink Investments.

Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, is verheugd: “Het is geweldig dat UT-alumnus Gerard Sanderink investeert in de regionale ontwikkeling.” Gerard Sanderink verklaart: “In Twente kun je putten uit een groot reservoir van goede studenten en ondernemers. Ik gun mijn regio een goede economische positie voor de toekomst. Met het technologiecentrum wil ik hieraan een bijdrage leveren en ervoor zorgen dat in Twente weer een volwaardige industrie komt. Het oprichten van het technologiecentrum heeft de bedoeling de werkgelegenheid in Twente te verbeteren, op alle niveaus, van universitair tot laaggeschoold, want daar is behoefte aan”.

Ondernemer Gerard Sanderink is eigenaar van het investeringsbedrijf Sanderink Investments, waaronder het IT-bedrijf Centric, infrabedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group vallen. In totaal telt het circa 15.000 medewerkers en heeft het een omzet van € 2,3 miljard.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws