Eindhoven start realisatie 200 ha. Brainport Industries Campus

18 December 2015 – De gemeenteraad van Eindhoven  is akkoord met het bestemmingsplan voor het eerste cluster. Daarmee kan definitief worden gestart met de ontwikkeling van Brainport Industries Campus in Eindhoven. Dit maakt de bouw mogelijk van de eerste Fabrieken van de Toekomst binnen de groene campusomgeving van Brainport Park. Dit concept – waarin de circulaire economie-aanpak is verweven – is uniek. De raad is van mening dat Brainport Industries Campus – prima past bij de regio en veel banen zal opleveren. 

Tegelijkertijd is het de raadsleden niet ontgaan dat veel ondernemers in de regio zorgen hebben bij leegstand op bedrijventerreinen in en rondom Eindhoven. Voorwaarde is daarom dat het college, in samenwerking met de regio, de provincie en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de kansen die de Brainport Industries Campus met zich meebrengt optimaal benut om bestaande gebieden te revitaliseren. In de periode voorafgaand aan de goedkeuring van het bestemmingsplan door de raad, lieten de verantwoordelijke wethouders Depla en Seuren al weten dat zij met Trefpunt Groen Eindhoven afspraken hebben gemaakt over groencompensatie, in de vorm van een faunapassage en het zorgen voor een ecologische verbindingszone van 50 meter.

Het bedrijf KMWE zal zich eind 2017 als eerste vestigen op de Brainport Industries Campus.

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De campus ligt vlakbij Eindhoven Airport, de A2/N2 en het Beatrixkanaal. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Door de gebouwen loopt een glazen atrium met horeca en paviljoens voor onderwijs en projecten. De ruimte om de gebouwen vormt een geheel met het groene, bosrijke gebied van het nieuwe stadspark Brainport Park. Daar komen wandel- en fietspaden, weiden en bijzondere tuinen.

De Brainport Industries Campus wordt de komende jaren in een aantal stappen ontwikkeld. In 2016 start de eerste fase aan de zuidkant van het gebied. In deze fase worden een deel van de groene omgeving en het eerste bedrijfsgebouw gerealiseerd. Volgens planning zal de hightech toeleverancier KMWE zich daar in 2017 vestigen.
Vervolgens worden met tussenposen van drie tot vier jaar de andere gebouwen en de overige delen van het park opgeleverd. De behoefte vanuit de bedrijven is bij deze fasering leidend. Afhankelijk van de marktvraag zal naar verwachting de hele campus in 2035 voltooid zijn.

De campus is een initiatief vanuit de industrie. Voor de realisatie werken hierin samen: Brainport Industries, VolkerWessels onderneming SDK Vastgoed, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws