Eindhoven: ontwikkeling Science Park TU/e wordt versneld

23 December 2014 – De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) gaan samenwerken om het TU/e Science Park versneld te ontwikkelen tot een broedplaats voor innovatieve bedrijvigheid. De samenwerking moet leiden tot verbeterde overlevings- en groeikansen voor startende ondernemingen.

Doel is om vernieuwende ondernemers extra ruimte te geven zich te kunnen ontwikkelen en hun initiatieven tot levensvatbare, succesvolle bedrijven uit te bouwen. Daarbij gaat het met name om projecten op het gebied van duurzame energie, slimme mobiliteit en gezond ouder worden. Dit sluit aan op de Strategic Areas van de TU/e, Energy, Health en Smart Mobility.

De campus van de universiteit moet op termijn transformeren tot een plaats waar onderzoekers, ondernemende studenten en nieuwe bedrijven elkaar vinden en versterken. De BOM draagt daarin bij met haar deskundigheid van Business Development, Capital (financiering), Bedrijfslocaties en Foreign Investments, het aantrekken van kennisintensieve buitenlandse ondernemingen.

Krachtenbundeling
Volgens directeur Jan Pelle van de BOM zal de coöperatie tussen BOM en TU/e leiden tot synergie en nieuwe bedrijvigheid in de regio. ”De krachtenbundeling vergroot de kans dat het TU/e Science Park nieuwe paradepaardjes van de Brabantse economie zal voortbrengen. Een goed functionerend ecosysteem van innovatie is voor Brabant een voorwaarde om zijn sterke internationale positie te handhaven. Door de wisselwerking tussen ideeën en ondernemerschap kunnen nieuwe producten, diensten en bedrijven ontstaan met wereldwijde impact.”

Voor de BOM biedt de samenwerking een betere toegang tot de kennis, de faciliteiten en het ondernemerschap van de TU/e en het TU/e sciencepark. Op basis daarvan zijn goede verbindingen te maken met het werk van de BOM gericht op het ontwikkelen en financieren van bedrijven en bedrijvenclusters in de bredere regio.

Ambities Universiteit
Volgens voorzitter Jan Mengelers van het College van Bestuur van de TU/e versterkt de samenwerking met de BOM de ambities van de universiteit om kennis om te zetten naar waarde. “Valorisatie van onze onderzoeksresultaten is van wezenlijk belang, naast onze primaire taken als het opleiden van goede ingenieurs en het verrichten van bijbehorend excellent onderzoek. Het netwerk, de deskundigheid en de financiële slagkracht van de BOM kunnen enerzijds voor startende ondernemers een extra zet betekenen, anderzijds is het voor de ontwikkeling van onze Science campus enorm belangrijk. Voor de regio en Brainport kan dit als een vliegwiel werken.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws