Eindhoven: KMWE als eerste op Brainport Industries Campus

9 Februari 2015 – Brainport Industries Campus, de campus voor de hightech maakindustrie in Eindhoven Noord-West, wordt realiteit. Afgelopen week hebben bestuurders van de gemeente Eindhoven, de provincie Noord Brabant, de coöperatie Brainport Industries en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij het startsein gegeven om de Brainport Industries Campus (BIC) te ontwikkelen.

Als eerste verhuist het bedrijf KMWE naar de campus. Met de komst van KMWE is het eerste cluster van de campus al flink gevuld. De planning is om in 2016 te starten met de aanleg.

Brainport Industries Campus (BIC, eerder ook wel Brainport Innovatie Campus genoemd) is een campusontwikkeling van bijna 200 hectare in Eindhoven Noord West. BIC komt langs de A2, dichtbij de luchthaven en maakt onderdeel uit van Brainport Park. Brainport Park bestaat uit een hoogwaardig groen raamwerk, waarin een campus bestaande uit clusters van hightech mechatronica-bedrijven komt. Gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke ontwikkeling): ‘Met de traditionele manier van ‘bedrijf zoekt locatie’ raken hightechbedrijven versnipperd over de regio. De bundeling in de BIC voorkomt dit en verhoogt de aantrekkingskracht van deze industrietak in Eindhoven.’

Concurrentiepositie

De campus is belangrijk voor de concurrentiepositie van de regio Eindhoven. Door het samenbrengen van de hightech maakbedrijven ontstaat een uniek ecosysteem. Doordat bedrijven in elkaars buurt zijn gevestigd, kan er makkelijker kruisbestuiving plaatsvinden. Bedrijven kunnen faciliteiten en services delen. Daardoor ontstaan betere oplossingen en vindt er sneller open innovatie plaats. Dat komt de marktkansen van de betrokken bedrijven ten goede. Bovendien zal een aantal opleidings-,ontwikkelings– en prototypingfaciliteiten in de campus worden geïntegreerd. De bedrijven gaan in samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs studenten mogelijkheden bieden voor opleiding en research.
Het gaat om een bedrijvencomplex nieuwe stijl waarin de industrie meer verbonden is met de wereld van IT en big data. Productinnovaties moeten snel in de markt worden gezet om de sterke concurrentie positie te behouden.  Het is ook in lijn met het Vanguard initiatief om de maakindustrie in Europa op een vernieuwende manier te laten heropleven

Marc Hendrikse, voorzitter van de coöperatie Brainport Industries, is van mening dat de komst van de campus een belangrijke stap is: ‘Onze leden, de hightech maakbedrijven, hebben herhaaldelijk aangedrongen op de mogelijkheid om intensiever samen te kunnen werken en om een podium te hebben om hun vakmanschap internationaal te kunnen etaleren. Dat kan niet inde bestaande situatie.’
Edward Voncken, ceo van KMWE voegt toe: ‘We praten bovendien niet alleen over de realisatie van de campus maar ook van de fabrieken van de toekomst.  Deze fabrieken zijn er in deze vorm nog niet en hebben duidelijk meerwaarde ten opzichte van de bestaande productiefaciliteiten, Dit alleen maakt het al een goede investering. Daarnaast biedt de campus en de nabijheid van bedrijven uit de gehele toeleverketen de mogelijkheid tot een unieke manier van samenwerking die enkel en alleen mogelijk is als bedrijven letterlijk naast elkaar liggen. Wij hebben hiermee een unieke mogelijkheid om alle innovatieve productieprocessen en logistieke kennis te combineren met een flexibel en groen bouwconcept op een unieke locatie.’
Marco van Dorst, wethouder Ruimtelijke ordening en financiën van de gemeente Eindhoven: ‘We maken als gemeente deze ontwikkeling graag mogelijk. We hebben bij eerdere ontwikkelingen kunnen zien dat het synergie oplevert als je bedrijven van dezelfde bloedgroep samenbrengt. Helemaal op deze locatie van 200 hectare, waarvan 60 hectare bestemd is voor de bedrijven en de rest voor recreatie en verblijven in het groen. Dichtbij de internationale luchthaven, prima bereikbaar via de weg en mogelijk zelfs op termijn via het spoor.’

Ontwikkeling

Nu het startsein om daadwerkelijk te ontwikkelen is gegeven, gaan partijen KMWE, SDK Vastgoed, BOM en de overheden met de vastgestelde uitvoeringsagenda aan de slag; zo werken de marktpartijen verder aan het concept Fabriek van de Toekomst, en begint de gemeente met de procedures die nodig zijn voor de ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het onder meer om een Milieu Effect Rapportage (MER) en het bestemmingsplan voor het eerste cluster van de campus. Deze procedures moeten de start van de bouw en aanleg in 2016 mogelijk maken. Tevens gaat de BOM, in samenwerking met de regio, onderzoek doen naar de effecten van de realisatie van BIC. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om een regionaal herstructureringsfonds in te richten.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws