Eindhoven: Kabinet en Brainport gaan samenwerken

6 Juli 2018 – Het Kabinet en Brainport Eindhoven gaan een langdurige samenwerking aan. Rijk en regio investeren samen € 370 mln, bovenop andere investeringen.

Het kabinet heeft samen met Brainport Eindhoven en de provincie Noord-Brabant de Brainport Nationale Actieagenda uitgebracht. Deze actieagenda ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie, door samen te investeren in nieuwe technologieën en door het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent uit binnen- en buitenland. De Actieagenda en Kamerbrief zijn vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

‘Dankzij bedrijven als ASML, Philips, VDL, DAF en NXP en duizenden innovatieve MKB-ondernemers in de directe omgeving, is Brainport Eindhoven belangrijk voor de innovatiekracht van heel Nederland. Daarom spannen Rijk en regio zich in de Brainport Nationale Actieagenda in om meer technisch talent aan te trekken en de regio nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven en hun werknemers. Hierdoor profiteert heel Nederland van deze economisch sterke regio’, aldus staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Regio Deal Brainport Eindhoven is ook een belangrijk onderdeel van de agenda. Via deze Regio Deal wordt door Rijk en regio samen €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Dit bedrag komt bovenop andere investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte, het innovatie- en het MKB-financierings-instrumentarium en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws