Eindhoven: Beste stad om te beleggen in studentenhuisvesting

6 Juni 2018 – De Savills Student Housing Ranking voor beleggers wijst Eindhoven aan als de meest interessante locatie voor investeringen in studentenhuisvesting.

Vastgoedadviseur Savills publiceerde vandaag het onderzoeksrapport ‘Student housing in the Netherlands: A market on the move’. Volgens dit rapport zal de discrepantie tussen vraag en aanbod de komende jaren het grootste zijn in de studentenstad Eindhoven.

De Savills Student Housing Ranking voor beleggers is tot stand gekomen door de (toekomstige) vraag en het (toekomstige) aanbod te beoordelen op een viertal elementen: de verandering van de pijplijn, het actuele en het toekomstige tekort per student en de pijplijn in relatie tot het aantal studenten. Een hoge ranking geeft aan dat er krapte in de markt is, of de krapte die aanwezig is verder toeneemt. Een krappere markt, met een hoge vraag en beperkt (nieuw) aanbod biedt kansen voor beleggers in deze steden. De top 7 bestaat volledig uit universiteitssteden. Vooral hier zullen de studentenaantallen verder gaan toenemen, waardoor ook de druk op de studentenhuisvestingsmarkt verder toeneemt.

Jordy Kleemans, hoofd Research & Consultancy bij Savills Nederland, licht toe: ‘Het tekort aan studenteneenheden loopt in de komende jaren terug, maar blijft substantieel. Opvallend is dat de verschillen tussen de steden groot zijn; sommige steden, zoals Utrecht en Groningen, anticiperen op de toenemende studentenpopulatie met een (in verhouding) forse pijplijn van nieuwe projecten, terwijl andere steden, zoals Eindhoven, sterk achterblijven.’

Bas Wilberts, hoofd Alternative Investments bij Savills, vult aan: ‘Beleggers zien de markt voor studentenhuisvesting steeds vaker als een aanvulling op hun bestaande portefeuille. Hierdoor zijn de investeringsvolumes in de afgelopen jaren vervijfvoudigd tot € 500 mln in 2017 en wordt het verschil tussen de netto aanvangsrendementen van traditionele woningen en studentenhuisvesting steeds kleiner. Het jaar 2017 stond in het teken van de opstart van vele nieuwbouwontwikkelingen, die de komende jaren op de markt zullen komen. Hierdoor wordt in 2018 en 2019 wederom een fors beleggingsvolume verwacht.’

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws