Ede-Wageningen: Regio FoodValley in top van agri-foodsector

4 November 2014 – De as Ede-Wageningen is inmiddels doorgestoten naar de top van de agri-foodsector in de wereld. Nieuwe ontwikkelingen moeten de toppositie versterken.

Door Erik de Boer

De gemeente Ede is met een bijzondere transformatie bezig. Ooit een plattelandsgemeente maar nu rukt ze op naar de wereldtop van vestigingslocaties in de agri-food sector. Samen met partijen als de gemeente Wageningen, de universiteit van Wageningen (Wageningen UR), provincie en regio FoodValley en andere kennisinstellingen en bedrijven ontwikkelt zij de as tussen Ede en Wageningen. Deze Kennisas vormt onderdeel van de wereldwijd toonaangevende regio FoodValley en trekt inmiddels bedrijven en onderzoekers aan vanuit heel de wereld. ‘De komst van leidende agri-foodbedrijven naar de regio is prachtig’, aldus wethouder Willemien Vreugdenhil van Ede, ‘maar we proberen wel altijd de connectie te leggen met onze agrarische oorsprong. De vele eenmans- en familiebedrijven  hebben immers de basis gelegd van de groei die we nu doormaken. En agrifood is in de afgelopen crisisjaren ook een zeer stabiele sector gebleken waar de lokale economie veel aan te danken heeft.’

Komst van World Food Center

De ontwikkeling van de Kennisas is het hart van een aantal ontwikkelingen die een krachtige impuls zullen geven van FoodValley. De as verbindt de Wageningen Campus via het gebied de Kenniscampus Ede (Christelijke Hogeschool Ede, Aeres groep,  ROC A12 en Het Streek) met intercity station Ede-Wageningen en het toekomstige World Food Center (WFC).

Bedrijven en onderzoekers uit de hele wereld weten de regio inmiddels te vinden. De regio Food Valley bestaat uit 8 gemeenten in Utrecht en Gelderland die zich met name richten op bedrijven in de food- en agrisector.

Een doorbraak is de komst van het World Food Center (WFC). De komst van het WFC is aan Ede toegewezen in een competitie met steden in Nederland. In de laatste fase was alleen Rotterdam als concurrent nog over.

Het WFC wordt het centrum van kennis, innovatie, productontwikkeling en informatie op het gebied van food. Voor de consument annex toerist komt er een Experience Center waar hij of zij  op speelse wijze wordt geïnformeerd over voedsel en voedselproductie, nu en in de toekomst. Het businessplan gaat uit van ruim 300.000 bezoekers per jaar, geen vreemde raming in de wetenschap dat de Veluwe een van de druk bezochtste toeristische regio’s is van Nederland terwijl tegelijkertijd de kennisinstituten en bedrijven vanuit FoodValley regio steeds meer (zakelijke) bezoekers trekken

Daaromheen wordt de WFC Campus opgezet, bedoeld voor het huisvesten van foodgelieerde bedrijven en kennisinstellingen. De ontwikkeling van de WFC Campus en de Wageningen Campus kan gelijk oplopen en beiden kunnen elkaar zo aanvullen en versterken. De WFC-campus komt op het terrein van de voormalige Mauritskazerne.

Investeringen van bijna € 200 mln

Open innovatie, samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het delen van kennis en faciliteiten staan centraal. De campus moet op deze manier een aantrekkelijke propositie vormen in het aantrekken van internationale R&D bedrijven, hooggekwalificeerde instituten, werknemers en studenten.

In  de FoodValley regio is nu al een unieke concentratie van fundamenteel en toegepast onderzoek op gebied van AgriFood. Ongeveer 85% van de Nederlandse onderzoekscentra bevindt zich in  deze regio. Het  is daarmee een wereldwijde topregio voor AgriFood. Behalve Wageningen UR herbergt de regio bijzondere kennisinstituten als NIZO, Keygene, BLGG en het R&D centrum van FrieslandCampina. Het ziekenhuis Gelderse Vallei richt zich op voedselinnovaties voor patiënten en het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) richt zich op een gezonde leefstijl. En het Color Business Center in Ede biedt ruimte aan startende bedrijven die van daaruit verder kunnen groeien.

In de haalbaarheidsstudie naar het WFC van de Stichting WFC, WFC Development en de gemeente Ede is aangegeven dat de realisatie van het World Food Center en de bijbehorende ontwikkeling van de WFC Campus haalbaar is indien een aantal condities worden ingevuld.

Vreugdenhil: ‘Het WFC heeft aanzienlijke economische effecten, die de nationale (topsector), regionale (FoodValley) en Edese (food) ambities krachtig ondersteunen. De werkgelegenheid voor hoger-, midden- en lager opgeleiden neemt toe. De vestigingskansen voor food-gelieerde bedrijven stijgen. Maatschappelijk draagvlak voor de in de FoodValley regio sterk aanwezige topsector agri-food groeit. Er komt een positieve bijdrage aan de internationale betekenis van agri-food. Toerisme zal groeien.’

Ede, Wageningen en de ander FoodValley-gemeenten (Barneveld, Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel  en Nijkerk) en de  provincie Gelderland  staan achter deze ontwikkeling, aldus de wethouder.

In het gebied rond station Ede-Wageningen gebeurt sowieso veel. Tot 2025 zal ongeveer € 190 miljoen geïnvesteerd worden door gemeente, provincie, rijk en bedrijfsleven. Dit behelst onder andere het opknappen van de spoorzone.

Grote diversiteit

Agri-food is niet de enige sector waar Ede actief mee aan de slag is. Defensie en de Enka-fabriek waren jarenlang de belangrijkste werkgevers. De kazernes zijn inmiddels gesloten, maar het verklaart de aanwezigheid van een belangrijke cluster van defensiebedrijven zoals Rheinmetall (legervoertuigen). ‘Nu er meer financiële ruimte komt voor Defensie verwacht ik weer een groei van dit defensie-cluster’, aldus Vreugdenhil.

Ook de Enka heeft haar poorten gesloten en heeft inmiddels  de status van industrieel monument. Vandaar de urgentie om, naast het agrarische buitengebied en toerisme, de agri-food sector als belangrijke pijler onder de economie te plaatsen.

Zowel de kazerneterreinen (Maurits en Friso) als het Enka-terrein zijn bestemd voor woningbouw- en bedrijfslocaties. In de monumentale Westhal op het Enka-terrein opent fietsenfabrikant Accell Experience Center “De Fietser”.

De Fietser wordt in Nederland dé locatie om fietsen te beleven en te testen. Het centrum krijgt een vloeroppervlak van zo’n 10.000 vierkante meter, met het langste indoor testparcours van bijna een halve kilometer. Verder zijn er een themaplein over E-bikes en brand stores van alle aangesloten merken, waarin de nieuwste collecties te zien zijn. Ook krijgt het centrum een fietsmuseum.

In een deel van de voormalige Mauritskazerne is op 1 oktober het Akoesticum geopend dat oefenruimtes, een theater, eten en drinken en logies biedt aan muziekgezelschappen. En dat alles voor een schappelijke prijs. Hoewel het pas net open is, is het Akoesticum voor heel 2015 al nagenoeg volgeboekt. De rest van de kazernetereinen  is bestemd voor het WFC, de WFC-campus en woningbouw.

Behalve agrifood heeft Ede ook een stevige vertegenwoordiging van de audiovisuele sector. Lukkien, gevestigd op bedrijvenpark De Vallei,  beschikt over 20.000 m2 studioruimte en is in Nederland de grootste producent van tv-commercials voor nationale en international opdrachtgevers.

Tenslotte  zijn de in de gemeente gelegen Cinemec, Kroller-Muller Museum en Nationale Park de Hoge Veluwe al jaren de grote (internationale) publiekstrekkers, waarmee ook steeds meer de verbinding met de stad wordt gelegd.

‘De grote verscheidenheid aan activiteiten in Ede worden door steeds meer potentiële werkgevers ontdekt’, aldus Willemien Vreugdenhil. ‘Omdat we hier ook een zeer aangename woonomgeving hebben, neemt het aantal expats snel toe. Om hen optimaal te kunnen begeleiden hebben we daarom op het terrein van de Universiteit van Wageningen een speciaal expatcenter geopend.’

Selectie uit de internationale bedrijven op Food Valley

Abbott                                  gezondheidszorg

Cargill                                  voedingsindustrie

Check-Points                     diagnostiek

CSK Food                            voedingsindustrie

DMV International          voedingsindustrie

Epos                                     voedingsindustrie

Heinz                                   voedingsindustrie

KeyGene                              moleculaire genetica

Mead Johnson                  voedingsindustrie

Monsanto                           voedingsindustrie

Nestlé                                   voedingsindustrie

Sensient Technologies    voedingsindustrie

Syngenta                             agricultuur

Uit: PropertyNL Magazine nr. 10 2014

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws