Ede: regio start discussieplatform Woonforum

18 Februari 2015 – Regio FoodValley start vandaag het digitale platform Woonforum. De regio heeft de ambitie om, samen met corporaties en marktpartijen in de regio, te komen tot een regionale woonagenda. De regio werkt hierin samen met de Stichting Vastgoedmonitor FoodValley.

De woonagenda heeft als doel de aantrekkelijkheid, wervingskracht en betaalbaarheid van het wonen in Regio FoodValley te vergroten. Via het Woonforum wil de regio het gesprek op gang brengen met stakeholders en belangstellende inwoners.  Op dit forum kunnen deelnemers discussies voeren, ideeën aandragen, initiatieven delen en blogs lezen over het wonen in Regio FoodValley. Hiermee wil de regio tot nieuwe ideeën en partnerschappen komen. De informatie die de initiatiefnemers ophalen, gebruiken ze om het woonbeleid in de regio te verbeteren en te komen tot afspraken.

Er worden de komende periode diverse thema’s aan de orde gesteld. Gestart wordt met het onderwerp Betaalbaarheid. De uitkomsten uit het woonforum worden gedeeld in het minisymposium op 23 april.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws