Ede: oprichting World Food Center is haalbaar

13 oktober 2014 – Stichting WFC, WFC Development BV en gemeente Ede hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid (financieel, economisch en ruimtelijk) van een World Food Center in Ede, inclusief de ontwikkeling van het WFC-gebied. Zij concluderen dat het World Food Center haalbaar is. Dit hebben betrokken partijen bekend gemaakt.

Van de gemeente Ede wordt hiertoe een bijdrage gevraagd van €5 miljoen, die betrokken kan worden bij de integrale besluitvorming van de Programmabegroting 2015-2018. Samen met financiële steun van investeerder, agrofoodbedrijven, andere overheden en (Europese) subsidies ontstaat daarmee volgens de Stuurgroep WFC een sluitende businesscase. De overheidssteun en het commitment van het bedrijfsleven vormen de twee condities waaronder het WFC gerealiseerd kan worden.

Impuls voor economie

Het WFC heeft aanzienlijke economische effecten, die de nationale (topsector), regionale (FoodValley) en Edese (food) ambities krachtig ondersteunen. De werkgelegenheid voor hoger-, midden- en lager opgeleiden neemt toe. De vestigingskansen voor food gelieerde bedrijven stijgen. Maatschappelijk draagvlak voor de in de FoodValley regio sterk aanwezige topsector agro food groeit. Er komt een positieve bijdrage aan de internationale betekenis van agro food. Toerisme zal groeien.

WFC Experience Center

Het WFC-gebied op kazerneterrein Maurits-Zuid naast NS-station Ede/Wageningen bestaat uit een WFC Experience Center voor consumenten en een WFC Campus voor de vestiging van bedrijven. Het WFC Experience Center – een iconisch gebouw, met internationale allure en gebaseerd op innovatie en educatie – zal jaarlijks circa 330.000 bezoekers trekken. Het besteedt in brede zin aandacht aan alles wat met voedsel te maken heeft.

WFC Campus

De WFC Campus is gericht op het huisvesten van foodgelieerde bedrijven en –instellingen op gebied van onderzoek en innovatie, dienstverlening en cross-overs (food & health, food & IT). Hiervoor zijn volgens het onderzoek voldoende marktkansen. De ontwikkeling van de Wageningen Campus kan gelijk oplopen met de ontwikkeling van de WFC Campus en beiden kunnen elkaar zo aanvullen en versterken. Op de Campus is een horeca- en retailconcept ‘World of Foods’, bestaande uit restaurants op basis van wereldkeukens, haalbaar bij een volgroeid WFC Experience Center en Campus.

Vervolgtraject

De bedoeling is dat de gemeente Ede en WFC Development BV besluiten het WFC gezamenlijk te ontwikkelen. Daarna komen er overeenkomsten om alle plannen (experiences, participatie, exploitatie) uit te werken. Deze vervolgfase is gebaseerd op samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De bestemming van het gebied is nu woningbouw. Om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken is de wijziging van de bestemming door de gemeente Ede nodig.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws