Ede: Mecanoo, Movares gaan locatie Spoorzone Ede vormgeven

11 September 2014 – In opdracht van het project Spoorzone Ede gaat een ontwerpteam van Mecanoo architecten en adviesbureau Movares aan de slag om het station en het gebied daar omheen opnieuw vorm te geven. Het nieuwe station zal het meest in het oog springen, maar ook de omgeving wordt integraal aangepakt. Zo komt er een nieuw busplein, nieuwe fietsenstallingen en een nieuw P&R terrein. Het gebied wordt, in de ambitie van het project, hét visitekaartje voor Ede.

Spoorzone Ede is onderdeel van de Veluwse Poort, waarbinnen -naast het station en haar omgeving- de kazerneterreinen van Ede worden herontwikkeld tot nieuwe woonwijk. Ook komt er een nieuwe ontsluiting vanuit de Parklaan.  De meeste kaders liggen al vast in het Functioneel Ontwerp Spoorzone. Dit functioneel ontwerp is vastgesteld door de projectpartners gemeente Ede, NS en ProRail. Wat nu volgt is de uitwerking hiervan tot een voorlopig ontwerp. Op basis van dit voorlopig ontwerp zal een uitvoeringsbesluit genomen worden, waarna de uitvoering zal starten. De oplevering van het project is voorzien medio 2018.

Vormgeving versterkt de beleving

De stationsomgeving ligt tussen de stad en de groene kazerneterreinen en moet stedenbouwkundig en landschappelijk goed worden ingepast. Door een aansprekende architectonische vormgeving en een optimale integratie van de verschillende functies (zoals parkeren, reizen en overstappen) gaan bezoekers het station en de omgeving ervaren als een levendig en aangenaam reizigersdomein. De geconcentreerde vervoersstromen bieden reizigers korte afstanden tussen verschillende soorten van vervoer, zodat bijvoorbeeld overstappen van trein op bus (en vice versa) snel en gemakkelijk is. Het ontwerp moet daarnaast duurzaam en bovenal sociaal veilig zijn door een overzichtelijke karakter, transparantie en de ruime reizigerstunnel. Deze eisen, en nog veel meer, zijn vastgelegd in de Keuzenota Spoorzone Ede.

Herkenbare visie

De combinatie Mecanoo-Movares heeft de opdracht verworven op basis van haar visie op het uitdagende ontwerpvraagstuk, die tijdens de aanbesteding als beste beoordeeld is. De beoordelingscommissie bestond uit gerenommeerde deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur. De komende tijd zullen de ontwerpers nauw met de betrokken partijen (gemeente Ede, NS en ProRail) samenwerken in ontwerpateliers, zodat de optimale samenhang van het ontwerp gewaarborgd is.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws