Ede start met uitrol 400 goedkope huurwoningen

9 November 2016 – De gemeente Ede start op korte termijn met de verbouwing van het pand aan de Stationsweg 116. Het pand, dat nu een leegstaand kantoorpand is, wordt omgebouwd naar 23 betaalbare appartementen. Dit is de eerste stap in de uitvoering van het plan dat de gemeenteraad in 2015 heeft goedgekeurd om in totaal 400 goedkope huurwoningen te realiseren voor mensen met een laag inkomen. 

Behoefte aan goedkope huurwoningen

‘Er is grote behoefte aan goedkope huurwoningen’, aldus wethouder Wonen Marije Eleveld. ‘We zien steeds meer starters, statushouders en gezinnen, die lang op een betaalbare woning wachten.

Stationsweg 116

Het project Stationsweg 116 in Ede is het eerste project binnen het plan voor de realisatie van goedkopere huurwoningen, waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen de gemeente en de initiatiefnemers, de heren A. van Engelenhoven en A. van Grootheest. Zij hebben het pand aan de Stationweg 116 gekocht en gaan het verbouwen. De appartementen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De huurprijzen worden bepaald op basis van het puntensysteem voor sociale huurwoningen.
‘Wij zetten in op diversiteit van bewoners van de appartementen, we denken daarbij aan ouderen met een zorgbehoefte, statushouders, maar ook aan starters’, aldus de heer Van Engelenhoven en de heer Van Grootheest.

Realisatie medio 2017

Medio 2017 wordt het voormalige pand van Icare verbouwd en krijgt de gemeente Ede er 23 goedkope huurwoningen bij. Voor het plan wordt een omgevingsvergunning met planologische afwijking aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, start de verbouwing begin 2017.

Meer goedkope huurwoningen

De gemeente Ede zal naast het project Stationsweg volgens plan ook op andere locaties goedkope huurwoningen realiseren, zoals in leegstaande panden aan het Zuidplein. Door de realisatie van uiteindelijk 400 goedkope huurappartementen zal de druk op de wachtlijsten voor sociale (huur)woningen verminderen en hoeven bewoners niet meer zo lang op een woning te wachten.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws