Ede: herontwikkeling Spoorzone van start

13 oktober 2015 – De stad Ede staat aan de vooravond van een ingrijpend infrastructureel project om het spoor en het station beter te integreren met de stad en Ede per spoor beter bereikbaar te maken: Spoorzone Ede.

Dit project maakt onder meer forse ingrepen noodzakelijk op station Ede-Wageningen. Gemeente Ede, ProRail en NS Stations hebben de handen ineengeslagen om het nieuwe station, de uitbreiding van het spoor en het intensievere treinverkeer mogelijk te maken. In de zomer ondertekenden deze drie partijen de Samenwerkingsovereenkomst. Een delegatie van Spoorzone Ede verrichtte recent de starthandeling voor de bouw in de Westelijke Spoorzone.
De meest in het oog springende ingrepen vinden plaats rondom station Ede-Wageningen. Het huidige station wordt vervangen door een volledig nieuw station. Dit nieuwe station is in de nieuwe situatie een echt visitekaartje voor de stad Ede. Er wordt gewerkt aan een volledig nieuwe OV-knoop met hoogwaardige stationsvoorzieningen in een parkachtige stationsomgeving geïnspireerd op de Veluwe. De verbouwing van het station start in 2016 en loopt door tot en met 2018.
In de Westelijke Spoorzone worden een tweetal onderdoorgangen gerealiseerd. Met deze onderdoorgangen wordt de barrière doorbroken die het spoor voor de stad vormde. De onderdoorgangen worden na de zomer van 2016 opgeleverd.
Onder de paraplu van Spoorzone Ede vinden diverse werkzaamheden plaats. De betrokken partijen willen hiermee het reizen met de trein zo (nog) aantrekkelijker maken. De inpassing in het omliggende nieuwe gebied is daarbij van groot belang. De nieuwe spoorzone biedt veel onderdoorgangen voor de stad en station Ede-Wageningen verbindt straks twee nieuwe woonwijken van de gemeente Ede. Het project wordt betaald door een bijdrage van de Gemeente Ede en door subsidies van het Rijk en de Provincie Gelderland.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws