Ede: fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven

Voor bedrijven is Ede belastingtechnisch gezien een aantrekkelijke vestigingsgemeente.

28 februari 2014 – Voor bedrijven is Ede belastingtechnisch gezien een aantrekkelijke vestigingsgemeente. Dat concludeert Bureau Panteia in haar onderzoek naar lokale lasten (over 2013) voor bedrijven in de 38 grote gemeentes in Nederland. De OZB-tarieven voor eigendom en gebruik zijn in Ede laag: respectievelijk het 4de en de 3de laagste tarief van alle onderzochte gemeentes.

In Ede wordt geen precariobelasting geheven en Ede kent voor bedrijven geen reinigingsheffing. Ook voor de drank- en horecavergunning geldt dat Ede in de top 10 van laagste lasten staat.

Wethouder Evert van Milligen is blij met de uitkomsten van dit onderzoek: ‘Dit rapport bevestigt dat het voor bedrijven gunstig is zich in Ede te vestigen. Uiteraard vinden we het als gemeente mooi, wanneer bedrijven voor Ede kiezen. Nu blijkt dat ze er ook nog eens fiscaal voordeel bij hebben ten opzichte van veel andere locaties. Het zijn lastige tijden voor ondernemers, we proberen hier zoveel mogelijk rekening me te houden. De conclusies uit dit rapport steunen ons hierin’.    

In het rapport zijn vergelijkingen gemaakt voor OZB (Eigendom en Gebruik), reclame-, precario- en toeristenbelasting, riool- en reinigingsheffing en leges voor omgevings-, gebruiks- en drank- en horecavergunningen.Omdat gemeentes verschil maken in de berekening van tarieven voor deze vorm van belasting, is een (kwantitatieve)  vergelijking moeilijk te maken. De gemeente Ede hanteert een andere aanpak en kende in 2013 één tarief van € 666,- (dus geen tariefdifferentiatie). ‘Dit maakt het tot een eenvoudige en robuuste heffing die voor ondernemers goed te begrijpen is. Ook de hoogte van de heffing is in vergelijking met andere grote gemeenten zeker niet hoog’, aldus het rapport Lokale lasten voor bedrijven. Vanaf 2014 heeft Ede overigens gekozen voor een gedifferentieerde heffing.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws