Ede: bestemmingsplan bedrijventerrein De Klomp ter inzage

4 Februari 2015 – Tussen de Rondweg De Klomp/Veenendaal, de A12 en het dorp De Klomp zal in de komende jaren een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd worden. Enkele groene buffers scheiden het nieuwe terrein van het dorp. Het plan voor het nieuwe bedrijventerrein ligt van 11 februari tot 25 maart ter inzage.

Zonering

De Klomp Oost, zoals de werktitel voor het nieuwe bedrijventerrein luidt, is één van de laatste nieuwe bedrijventerreinen die in de gemeente Ede gerealiseerd zal worden. Het terrein krijgt een zonering: dicht bij de bebouwing van het dorp alleen bedrijven die weinig of geen hinder veroorzaken. Op de delen die het verst van de bebouwing af liggen is ruimte voor bedrijven in een zwaardere milieucategorie. 22 ha van het terrein is bedoeld voor nieuwe bedrijven. Daarnaast is er 6 ha bestemd voor “gemengde doeleinden”.

De gemeente Ede stemt de invulling en de ontwikkeling van dit terrein af met de gemeente Veenendaal. Er is bijvoorbeeld ook ruimte voor verplaatsing van bedrijven die zich op hun huidige locatie niet verder kunnen ontwikkelen.

Food

Wethouder Vreugdenhil is positief over deze ontwikkeling: “Met dit nieuwe bedrijventerrein krijgen we de kans om bedrijven die nu nergens terecht kunnen, te huisvesten. Ik zie bijvoorbeeld volop kansen voor food bedrijven en die zien we graag in Ede komen”.

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld heeft, zal de gemeente Ede eind 2015 starten met het bouwrijp maken van een eerste deel. Afhankelijk van de interesse van bedrijven kunnen deze in 2016 uitgegeven worden.

Het plan ligt van 11 februari tot 25 maart ter inzage bij de loketten Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Ede (Raadhuis De Doelen). In die periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen. Op donderdag 19 februari is er een inloopbijeenkomst in de Veenderhoeve, Stationsweg 5 in De Klomp. Geïnteresseerden kunnen daar de plannen bekijken en hun vragen stellen aan de daar aanwezige deskundigen.
De gemeente zal de binnengekomen zienswijzen verwerken waarna de gemeenteraad het plan zal vaststellen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws