Ede: nieuw BT De Klomp voor food & business

6 Oktober 2016 – De gemeente Ede gaat ten oosten van het dorp De Klomp een nieuw bedrijventerrein realiseren. Op delen van dit nieuwe bedrijventerrein komt ruimte voor bedrijven in wat zwaardere milieucategorieën.

Daarmee wordt dit terrein ook aantrekkelijk voor food productiebedrijven, laboratoria en andere bedrijven in de food sector.  Het bestemmingsplan dat dit mogelijk moet maken is door het college vastgesteld en ligt vanaf 12 oktober zes weken ter inzage.

De Klomp

Bedrijventerrein De Klomp vormt de derde en laatste fase van de planvorming voor bedrijventerreinen tussen Ede en Veenendaal. Deze plannen stammen uit 2004. Voor het nieuwe bedrijventerrein stelde het college al in 2015 een ontwerp bestemmingsplan vast. Dit omvatte het gehele gebied ten oosten van het dorp De Klomp. In dat plan was zowel ruimte voor bedrijven als, direct aangrenzend aan het dorp, voor andere functies. Tegen dat plan kwamen bezwaren, vooral omdat niet duidelijk was wat die andere functies zouden inhouden.

De gemeente heeft nu een nieuw plan opgesteld voor alleen het deel met bedrijven. Het deel dat direct aan het dorp De Klomp grenst is niet in dit plan opgenomen. Over dat deel gaat de gemeente eerst praten met de bewoners en de bedrijven in het dorp.

Het plan wordt nu ter inzage gelegd en zal daarna, al dan niet in aangepaste vorm, aan de gemeenteraad worden aangeboden die het definitief vast stelt.  Zodra het plan onherroepelijk is kan de gemeente starten met de uitgifte van kavels.

Op het nieuwe bedrijventerrein komt ruimte voor bedrijven in verschillende milieucategorieën. De zwaardere milieucategorieën krijgen een plek op het meest oostelijke deel, het verst van de woonbebouwing van De Klomp. Een natuurlijk ingerichte ecozone (die al deels gerealiseerd is) vormt de begrenzing van het nieuwe terrein.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws