Ede: in 2015 start tweede fase van plan Smachtenburg

3 December 2014 – De Bunte Vastgoed BV mag in principe de volgende 25 tot 30 woningen gaan bouwen in het plan Smachtenburg in Harskamp. De gemeente Ede en De Bunte sluiten hiervoor een reserveringsovereenkomst af. Dit betekent dat zij het in de komende 6 maanden eens moeten worden over het bouwprogramma en de voorwaarden voor de verkoop en de levering van de bouwkavel.

In De Smachtenburg wordt momenteel gebouwd aan een woonzorgzone ter vervanging van verzorgingshuis De Stolpe. Daarnaast komen er in dit plan nog 90 woningen. De 25 tot 30 woningen waar het nu om gaat (fase B) komen ten noorden van de woonzorgzone.  Naar verwachting kan in 2015 gestart worden met deze bouwfase.
Wethouder Vreugdenhil van Ede is blij met de voortgang: “Het is goed dat er komend jaar weer gebouwd gaat worden in Harskamp. Het dorp heeft behoefte aan deze woningen”.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws