Amersfoort: Duurzame transformatie Bachweg van start

24 Januari 2018 – Half januari is een start gemaakt met de voorbereiding voor de daadwerkelijke sloop van de flats aan de Bachweg in Amersfoort. Op de plek van de flats realiseert de Alliantie 72 sociale huurwoningen.

Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw heeft inmiddels ter visie gelegen en er zijn geen bezwaren ingediend. De volgende stap is dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan vaststelt. Ondertussen worden de ontwerpen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt en wordt de aanvraag

Omgevingsvergunning voorbereid. Na afgifte hiervan is de weg vrij om met de nieuwbouw te starten. De transformatie van de wijk draagt bij aan het verbeteren van de buurt doordat er goede en betaalbare meergezinswoningen bij komen.

De nieuwe huurwoningen worden via Woningnet geadverteerd. Ongeveer een halfjaar voor oplevering van de woningen komen de advertenties op de www.woningnet.nl te staan. ‘Wij zijn blij dat we met deze nieuwbouw een mooie bijdrage leveren aan de voorraad sociale huurwoningen. Dat is hard nodig, want de behoefte aan sociale huurwoningen is groot’, aldus directeur Koos Koolstra.

Planning
Op 16 januari zijn de hekken om de flats (Bachweg 12–40) geplaatst en zijn de entrees en de ramen op de begane grond dichtgemaakt. De woningen worden geïnventariseerd op asbest, waarna de sanering hiervan zal plaatsvinden. Na deze werkzaamheden wordt een begin gemaakt met slopen en afvoeren van materialen van de binnenzijde van de woning en tot slot de sloop van het gehele complex. De start van de sloop wordt begin februari 2018 verwacht.

Zo snel mogelijk na de sloop van de gebouwen wordt het terrein bouwrijp gemaakt en ontgraven op de plaatsen waar de parkeervoorzieningen zijn gesitueerd. Hierna wordt gestart met de feitelijke bouw: de verwachting hiervan is april/mei 2018. De eerste woningen zijn dan voor het einde van 2019 klaar.

Duurzaamheid
Met de nieuwbouw neemt de corporatie op het gebied van duurzaamheid een voorschot op de toekomst. De energieprestatie van de woningen en de gebouwen voldoet reeds aan de wet- en regelgeving van 2020; Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Daarnaast gaat de Alliantie de gebouwen gasloos opleveren.

Amersfoort Vernieuwt
Deze gebiedsontwikkeling is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws