DTZ: Vraag naar kantoren richt zich op vier grote steden

Dit blijkt uit het rapport VastgoedVisie 2014 dat DTZ Zadelhoff heeft gepubliceerd.

7 januari 2014 – Iets meer dan 40% van de kantooropname in Nederland wordt gerealiseerd in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Amsterdam neemt hiervan al 20% voor zijn rekening. Van het landelijke investeringsvolume is het Amsterdamse aandeel 32%. Zowel op de beleggers- als de gebruikersmarkt vormen de beste locaties in deze stad de start van de zogenoemde dynamiek-keten. Jeroen de Bruijn, voorzitter van DTZ Zadelhoff: “Bij een aantrekkende markt worden de beste gebouwen op de beste locaties het eerste opgenomen. Hierna waaiert de vraag als een dynamisch proces verder uit naar andere secundaire locaties in dezelfde stad of naar toplocaties in randgemeenten.”

Zoals Amsterdam de kopman is van Nederland, zijn meerdere steden op hun eigen schaal een kernstad voor hun regio met een aanzuigende werking voor hun regio. Op de retailmarkt is sprake van een concentratietendens naar de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht: steden die meer te bieden hebben dan een winkelstraat, maar garant staan voor echte beleving tijdens een dagje uit. Op de kantorenmarkt zijn de verschillen tussen de kernsteden en randgemeenten echter het meest duidelijk. Bij een aantrekkende economie vindt de eerste dynamiek plaats op de toplocaties in de kernsteden en wordt hier het aanbod opgenomen. Hierna spreidt de opname zich uit over de secundaire (minder aantrekkelijke) locaties in de stad, tegelijkertijd met de verplaatsing van de aandacht van gebruikers voor de beste locaties in andere kernen.

Overaanbod kantoren

De basis van het overaanbod aan kantoren wordt vaak gekoppeld aan de crisis, maar is feitelijk al gelegd rond de eeuwwisseling toen werd gestart met grote toevoegingen van nieuwbouw aan de kantorenvoorraad. De Bruijn:  “De conclusie is dat een gedeelte van het aanbod nooit meer als kantoorruimte zal worden gebruikt. Voor sommige kanshebbende gebouwen in de kernsteden zijn er mogelijkheden door deze te transformeren naar een andere functie. Dat zijn dan wel functies waarvoor dezelfde stedelijke voorzieningen een voorwaarde zijn. Niemand wil immers wonen op een industrieterrein. Uiteindelijk betekent het voor een gedeelte van het (kansarme) aanbod, dat er geen andere optie zal zijn dan sloop.”

Beleggingsmarkt: Hoogste percentage buitenlandse investeerders in Nederland sinds 2007

Buitenlandse investeerders zorgden voor circa 40% van het investeringsvolume en dat is het hoogste percentage sinds 2007. Naast Duitse beleggers slaan Angelsaksische investeerders hun slag op de Nederlandse kantorenmarkt. Een aantal is sterk gericht op kantoren (vaak portefeuilles) op goede locaties in kernsteden. Qua rendement vormen de kwalitatief hoogwaardige kantoren op de Zuidas een goed alternatief voor de kantoren in Londen West End en het CBD van Parijs. Maar ook Angelsaksische durfinvesteerders bewegen zich nadrukkelijk. Zij hebben vooral interesse in kanshebbende kantoren, waaraan met een kwaliteitsimpuls meer waarde kan worden toegevoegd. Het landelijke investeringsvolume lag in 2013 met EUR 5,5 miljard beduidend hoger dan in 2012 (EUR 4,3 miljard). Meer dan ooit werd het grootste deel van het totale investeringsvolume in Amsterdam geïnvesteerd. Hiermee lijken beleggers te anticiperen op de dynamiek-keten.

Het is te verwachten dat van de toenemende interesse in Amsterdam uiteindelijk ook andere kernsteden en regio’s in Nederland profiteren. “Op dit moment is de concurrentie voor het beschikbare kwalitatief hoogwaardige vastgoed op de populaire locaties in Amsterdam groeiende, waardoor beleggers met hogere rendementseisen zich gaan focussen op gebieden waar minder concurrentie is en waar het vastgoed relatief gunstig is geprijsd. Goed nieuws voor bijvoorbeeld de IJ-oevers in Amsterdam, het stationsgebied in Utrecht, het Rotterdam Central District, het centrum van Eindhoven en het Paleiskwartier in Den Bosch”, aldus De Bruijn.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws