Deurne: Spoorzone wordt woonbuurt

De gemeente Deurne maakt van Spoorzone wijk met 170 woningen.

6 januari 2014 – De gemeente Deurne gaat van het middengebied van de Spoorzone een woonwijk maken met circa 170 woningen. Met de twee laatste overgebleven bedrijven op dit voormalig bedrijventerrein wordt nog gesproken over verplaatsing van de activiteiten. Om dit alles te realiseren is de samenwerkingsovereenkomst uit 2008 hiervoor geactualiseerd. Wethouder Nicole Lemlijn en Jaap van Engelshoven, adjunct-directeur AM Zuidwest, hebben de nieuwe overeenkomst op 6 januari 2014 bekrachtigd.

 

De Spoorzone heeft een strategische ligging nabij het NS-station en het centrum van Deurne. Het ruim zeven hectare grote middengebied is in gebruik als bedrijventerrein en grenst zowel aan het spoor als aan de woonwijk Sint-Jozefparochie. Door dit gebied om te vormen tot een woonbuurt met circa 170 rij-, twee onder één kap-, patio- en vrijstaande woningen wordt voorzien in de behoefte aan wonen nabij het centrum. Bovendien slaat deze nieuwe buurt een brug tussen Sint-Jozefparochie en het centrum. Deze samenhang is nu nog niet optimaal door het aanwezige bedrijventerrein. De gemeente Deurne heeft bedrijventerrein Binderen ontwikkeld om de bedrijven in de Spoorzone de mogelijkheid te geven zich hier te vestigen. Vele hebben dit gedaan. Met de twee nog resterende bedrijven wordt gesproken over verplaatsing.

Na de vaststelling van het onherroepelijke bestemmingsplan gaat AM met belangstellende burgers in gesprek over hun woonwensen voor deze locatie. Dit zal deels via crowdsourcing gebeuren. De nieuwe woonbuurt zal fasegewijs worden gerealiseerd. De verkoop van de woningen zal naar verwachting in 2014 starten.

De aanpassing van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit de sinds 2008 sterk gewijzigde marktomstandigheden. In dit kader rondt AM haar betrokkenheid af bij de grondexploitatie en zetten de partijen in op de ontwikkeling van het middengebied van de Spoorzone.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws