Den Helder: GS vindt aanleg havengebonden bedrijventerrein van groot belang

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Hollands Kroon verzocht het ontwerpbestemmingsplan Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) aan te passen.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Hollands Kroon verzocht het ontwerpbestemmingsplan Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) aan te passen. GS achten de ontwikkeling van het bedrijventerrein van groot belang voor de economische ontwikkeling voor de Kop van Noord-Holland, maar vinden wel dat het plan moet voldoen aan de provinciale eisen.

 

Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein bij de Haven van Den Helder dat gefaseerd ontwikkeld wordt. Het plan dat nu ter inzage ligt, voorziet in fase 1 en 2 met een oppervlakte van 48 hectare bruto en 35 hectare netto en biedt ruimte voor havengerelateerde bedrijvigheid, de zogenoemde ‘natte bedrijventerreinen’.

Het ontwerpbestemmingsplan is op diverse punten niet in overeenstemming met het provinciale beleid. Zo zouden volgens het plan windturbines met een hoogte van maximaal 25 meter mogelijk zijn en dit gebied is niet aangeduid als windgebied in de provinciale structuurvisie.

GS vinden het belangrijk om het huidige bedrijfsleven te faciliteren en in de Provinciale Structuurvisie is daarom ook de doorontwikkeling van de Haven van Den Helder opgenomen. De offshore industrie moet regionaal en nationaal een belangrijke motor worden. Om dit verder in te vullen is uitbreiding van bedrijventerrein voor offshore of hieraan gelieerde bedrijven nodig. Naast intensiever gebruik van het bestaande haventerrein is uitbreiding noodzakelijk door de aanleg van het RHB.   
De bijzondere en gevoelige locatie voor het bedrijventerrein, dichtbij de Waddenzee, vereist een zorgvuldige inpassing in het landschap. Er wordt volgens GS onvoldoende duidelijk hoe het plangebied aan deze en andere zijden wordt ingericht.
Juist door de ligging van het RHB ten opzichte van de omgeving maar ook als entree van de stad ontstaan kansen om aan de regio meer kwaliteit toe te voegen. De ruimtelijke kwaliteit van een gebied is immers een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws