Den Haag: sterke positie als internationale locatie

Den Haag scoort steeds beter onder internationale organisaties

De inspanningen die de gemeenten Den Haag de afgelopen jaren heeft gedaan om een positie op te bouwen als internationale vestigingsplaats op het gebied van vrede en recht werpt omvangrijke economische vruchten af. In totaal besteden de in de stad aanwezige internationale organisaties jaarlijks ruim 5,5 mrd euro.
Dat blijkt uit het rapport Economische impact internationale organisaties, NGO’s, ambassades, internationale scholen en kennisinstellingen, dat wethouder Ingrid van Engelshoven van Den Haag vrijdag heeft gepresenteerd.
De directe bestedingen van de in de stad gevestigde internationale organisaties bedroegen in 2012 1,3 mrd euro in de stad zelf en 1,2 mrd euro in de regio. Samen met de indirecte bestedingen van 2,7 mrd door werknemers, bezoekers en toeleveranciers is het internationale cluster goed voor ruim 5,5 mrd euro aan bestedingen.
Per saldo is de werkgelegenheid die de internationale organisaties bieden sinds 2009 met bijna 10% toegenomen. Een opmerkelijke ontwikkeling, aldus wethouder Van Engelshoven, omdat deze tijdens de crisisjaren plaatsvond. Uit het onderzoek komt naar voren dat de directe werkgelegenheid bij alle in de stad gevestigde organisaties en instellingen tussen 2010 en 2012 is gegroeid van 18.000 fte’s naar 19.500 fte’s eind 2012. Daar komen nog eens 13.500 indirecte banen bij.
Voor de gemeente groeit het economisch belang van het internationale cluster. In 2007 was 5,7% van de banen gerelateerd aan internationale organisaties, in 2010 was dit 7,3% en in 2012 was 8,7% van de werkgelegenheid in de gemeente direct of indirect gerelateerd aan de aanwezige internationale organisaties.
Het aandeel van het internationale cluster in het bruto nationaal product van de gemeente Den Haag is toegenomen van 5,9% in 2004 naar 6,3% in 2012.
De aanwezigheid van toonaangevende organisaties oefent een grote aantrekkingskracht uit op andere internationale organisaties, zo betoogde wethouder Van Engelshoven. De beschikbaarheid van kantoorruimte en de kwaliteit van de Haagse arbeidsmarkt over de hele breedte van laagopgeleid tot hoger opgeleid personeel worden hoog gewaardeerd door de internationale organisaties. Een bijkomend effect is dat Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht jaarlijks grote aantallen bezoekers trekt, zowel aan congressen en evenementen van internationale organisaties als aan werknemers en het toeristische aanbod in de stad.
Het feit dat Den Haag de zetel is van de Nederlandse regering en de aanwezigheid van 370 internationale organisaties zijn belangrijke argumenten voor andere instellingen om naar de hofstad te komen. Dit biedt goede mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties, en dat is iets waar vooral Europese organisaties waarde aan hechten.
Locatiefactoren bereikbaarheid en de werkinstelling van het Nederlandse personeel worden hoog gewaardeerd. De kwaliteit van en kosten voor kantoorruimte en kwaliteit van de woonomgeving kunnen volgens de internationale organisaties verbeterd worden.
De gemeente zal de komende jaren haar faciliterende functie verder verbeteren, aldus Van Engelshoven. Ook biedt het versterken van de stroom zakelijke bezoekers, in combinatie met toeristen, de stad grote economische kansen, zowel in termen van bestedingen als van banen. De behoefte van de internationale gemeenschap aan netwerkmogelijkheden is ook iets waarvoor de gemeente zich gaat inspannen.
Wat de fysieke huisvesting betreft van het internationale cluster gaat de stad zich inzetten om te zien in hoeverre de vrijkomende meters in gebouwen van de rijksoverheid hiermee ingevuld kunnen worden. Van Engelshoven zou bovendien graag een aantal kantoormeters op voorraad willen realiseren om snel te kunnen inspelen op de groeiende vraag naar kleinschalige, flexibele kantoorruimte en om nieuwe vestigers vlot te kunnen bedienen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws