Den Haag steekt € 10 mln in buitenruimte Binckhorst

21 November 2014 – Den Haag investeert €10 miljoen in de buitenruimte van de gebieden rond de havens van de Binckhorst om van dit gebied een aantrekkelijke vestigingslocatie te maken. De Binckhorst is een belangrijk economisch gebied waar internationale, ambachtelijke en creatieve bedrijven zijn gevestigd. Ook de komst van de Rotterdamsebaan geeft deze bijzondere binnenstedelijke plek een enorme impuls.

Wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad en Buitenruimte) zegt hierover: “Met deze investering in de gebieden rondom de drie havens, maken we de Binckhorst aantrekkelijker, levendiger en stimuleert het investeringen van marktpartijen. ”

Het college heeft €10 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in de buitenruimte in de Binckhorst. Hiermee onderstreept het college dat de Binckhorst een belangrijke economische factor voor Den Haag is en moet blijven. Naast de komst van de Rotterdamsebaan, over een aantal jaren, wordt er nu hard gewerkt aan de aanleg van twee nieuwe havens, de Fokkerhaven en de Poolsterhaven.

‘Zo is de Fokkerhaven vanwege de goede bereikbaarheid en de fraaie ligging langs de Trekvliet, bij uitstek geschikt voor woningbouw. Maar ook een plek om wonen te combineren met werken, horeca en recreatie. De Poolsterhaven is medio maart 2015 klaar en heeft een goede positie vanwege de korte afstanden tot het centrum. In het tijdelijk gebruik van deze haven kunnen ligplaatsen voor rondvaartboten en andere boten gerealiseerd worden. De aanwezige Binckhorsthaven is al in gebruik als jachthaven. Ook is en blijft dit een economisch gebied waar de bedrijvigheid en kantoorfuncties bij elkaar komen’, aldus Revis. Het college streeft er naar om van de Binckhorst een gebied te maken waar werken, wonen en recreëren zorgen voor een moderne en eigentijdse stadswijk.

Voor alle drie de gebieden rond de havens worden de uitgewerkte plannen in 2015 gepresenteerd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws