Den Haag: Nieuwe stap in herontwikkeling haven

Uniek aan de gebiedsontwikkeling is de samenwerking met private vastgoedeigenaren en het viscluster.

De gemeente Den Haag, ondernemers van het viscluster op het Noordelijk Havenhoofd en vastgoedontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed hebben hun samenwerking voor de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening wordt de eerste stap gezet naar de realisatie van de  vernieuwing van het Noordelijk Havenhoofd. Op basis van het in mei gepresenteerde businessplan, dat wordt onderschreven door gemeente Den Haag, viscluster en VolkerWessels Vastgoed, wordt het gebied nu verder ter hand genomen. Uniek aan de gebiedsontwikkeling is de samenwerking met private vastgoedeigenaren en het viscluster. Dit vormt de basis voor de gebiedsontwikkeling.

Nadat VolkerWessels en de partijen in mei 2013 het businessplan aan de Haagse wethouder Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) hebben overhandigd, hebben partijen vervolgstappen gezet in het concretiseren van de plannen voor het gebied aan de visafslagweg. 
Met de samenwerkingsovereenkomst zal het Noordelijk Havenhoofd in 2020 getransformeerd zijn in een modern en duurzaam bedrijfsterrein voor de visserij aan de 1e Visserijhaven. Ook is, aan de strandzijde, een leisureprogramma voorzien met een hotel, hotelappartementen,   parkeergarage en op termijn een indoor sportcluster zodat in alle seizoenen een levendig gebied ontstaat. In de publiekstrekker ‘Fish' worden de verhalen over de visserij verteld en beleefd. Hier worden enorme schaalmodellen van de schepen getoond en vangsttechnieken ‘onder water' uitgelegd. Geleerd kan worden hoe vis wordt klaargemaakt en natuurlijk kan er geproefd worden. Duidelijk wordt wat er allemaal op, in en onder de Noordzee gebeurt. Zo komen op het Noordelijk Havenhoofd vis, strand en Noordzee bij elkaar.

De realisatie van de gebiedsontwikkeling zal tussen 2014 en 2020 in twee fasen plaatsvinden. In de eerste fase van het project zal de visafslag worden gerenoveerd en uitgebreid, zal de kade worden verbreed en vernieuwd en ontstaat er 10.000m2 extra bedrijfsruimte voor de visserijsector. Ook is een hotel met circa 200 kamers, de publieksattractie FISH, hotelappartementen, de nieuwe vestiging van vishandel Simonis en een garage met 500 parkeerplaatsen opgenomen. Deze eerst fase vraagt een investering van circa € 75 mln. In de tweede fase, die naar schatting aanvangt in 2018, zal de parkeergarage uitgebreid worden tot 1000 parkeerplaatsen, is een indoor sportcluster voorzien en is extra huisvesting voor de visserijsector met circa 5000 m2 mogelijk. Voor de tweede fase is een investering van circa € 20 mln nodig.
 
Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling)verklaart: " Ik ben blij met de samenwerking omdat zo de visserij nog meer verankert in de haven. En dat is belangrijk voor Scheveningen. Samen met de andere plannen ondergaat het havengebied de komende jaren een metamorfose. Al die plannen komen samen in het bestemmingsplan Scheveningen Haven, dat besproken is in de raadscommissie. De vaststelling van het bestemmingsplan vormt een belangrijke overgang. Want hiermee gaan we een nieuwe fase in, de fase van doen".  
 
Directeur United Fish Auctions Johan van Nieuwenhuijzen zegt namens het Viscluster: "Dit is weer een stap richting de realisatie van een modern en duurzaam bedrijventerrein dat de haveneconomie en de concurrentiepositie van het viscluster in Scheveningen verder versterkt. Een totale gebiedsontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd door en voor de ondernemers op het Noordelijk Havenhoofd. Deze aanpak betekent een geweldige impuls voor Den Haag, niet alleen meer   werkgelegenheid, maar ook een moderne visbeleving in het gebied en we gaan de komende tijd ook inhoud geven aan een duurzaam profiel dat hoort bij ons versproduct.
 
Directeur Marcel Schipper van VolkerWessels Vastgoed: "Dit is een zeer belangrijke stap richting realisatie van de gebiedsontwikkeling. Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met wethouder Marnix Norder van de gemeente Den Haag en het viscluster kunnen wij in gezamenlijkheid de ambities voor het gebied uitwerken naar realiteit. Wij kijken er naar uit om onze bijdrage daaraan te leveren". 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws