Den Haag: CBRE vindt Haagse kantorenmarkt crisisbestendig

15 mei 2020 – De kantorenmarkt van Den Haag staat er robuuster voor dan tijdens de kredietcrisis in 2008, stelt vastgoedadviseur CBRE.

De leegstand was in het eerste kwartaal van dit jaar met 4.4% laag. In het historische centrum, het Wijnhavengebied en in rond de Beatrixlaan is de leegstand met 2% zelfs historisch laag. Tegelijkertijd is sprake van een omvangrijke vraag naar kantoorruimte; organisaties zoeken volgens een schatting van CBRE nog naar 100.000 m² kantoorruimte. Met name de overheid is geïnteresseerd in de aankoop van tienduizenden meters kantoren.

“Het is nog niet zeker of deze hoeveelheid door de coronacrisis hetzelfde blijft,” zegt Roel Lamb, director CBRE Den Haag. “We verwachten dat ook publieke partijen zich gaan heroriënteren op de kwantiteit van hun zoekvraag. De vraag is of dit resulteert in meer of minder vraag naar vierkante meters. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is het nog te vroeg. De publieke sector is en blijft een stabiele en belangrijke basis voor Haagse kantorenmarkt.” Wel ziet hij door de lage olieprijs een directe teruggang in kantoorruimtevraag in de olie- en gassector.

Volgens Lamb staat Den Haag er ook veel beter voor dan aan het begin van de vorige crisis. “In 2008 kwam de kredietcrisis hard aan, ook voor de Haagse kantorenmarkt. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat het Rijksvastgoedbedrijf tegelijkertijd veel van haar vastgoed in de etalage plaatste. De gevolgen daarvan waren groot: een oplopende leegstand terwijl er vrijwel geen kantoorruimte verhuurd of verkocht werd.” De afgelopen jaren zijn veel kantoorgebouwen uit de markt gehaald en getransformeerd naar woningen. Hierdoor is de kantorenvoorraad met zo’n 15% afgenomen. Ook is er sinds de kredietcrisis nauwelijks nieuwbouw geweest.

Wel is, zo zegt Lamb, bij een aantal Haagse bedrijven sprake van heroverweging van hun kantoorhuisvesting. “Ook Den Haag ontkomt waarschijnlijk niet aan de huidige crisis. We zien nu al dat huidige contractonderhandelingen langer duren en dat huurders aanvullende flexibiliteitseisen stellen. We voorzien geen teruggave van ruimte, maar het kan wel leiden tot minder vraag in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast zou het voor een rem op de stijging huurprijzen kunnen zorgen. Een grote terugval in vraag en toename van leegstand zien we voorlopig niet gebeuren.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws