Den Haag: Bezwaar curatoren TCN tegen WVG World Forum

De curatoren van TCN zeggen dat het WVG-besluit in strijd met de wet is.

De curatoren van TCN hebben bezwaar aangetekend tegen het voorstel van de gemeente om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) te vestigen op het World Forum in Den Haag. Deze wet verplicht eigenaren die hun vastgoed willen verkopen, dat eerst aan te bieden aan de gemeente. De gemeente wil de 'zienswijzen' ongegrond verklaren. Dat staat in het Raadsvoorstel dat woesdag op de agenda van de raadscommissie staat.

Het World Forum was eigendom van TCN, totdat dit bedrijf en de dochteronderneming t World Forum Convention Center nv vorig jaar failliet gingen. De curatoren (Alice van der Schee van Van Bethem & Keulen en Johan Westerhof van Holland Van Gijzen) willen daarom het complex verkopen en zijn al enige maanden in onderhandeling met de gemeente Den Haag. Die wil het World Forum aankopen om noodzakelijk achterstallig onderhoud uit te voeren, het te renoveren en uit te breiden. De gemeente vindt het belangrijk dat de locatie behouden blijft voor internationale congressen, zoals de Nuclear Security Summit in 2014.

De curatoren van TCN zeggen dat het WVG-besluit in strijd met de wet is, omdat het huidige gebruik niet afwijkt van de toekomstige bestemming en dat de gemeente hiermee niet 'een bepaald ruimtelijk beleid verwezenlijkt.' Het college weerlegt deze bezwaren, omdat wel degelijk sprake zou zijn van een ruimtelijk plan en het doel is het gebruik te verbeteren. De gemeente wil bijvoorbeeld dat er meer (internationale) congressen worden georganiseerd en minder theater, zoals nu het geval is.

In 2002 verkocht de gemeente Den Haag haar aandelen in wat toen nog het Nederlands Congres Centrum heette aan een joint-venture van TCN en Provast voor een symbolisch bedrag van € 230.000. Tot die tijd was het NCC altijd verlieslatend geweest en de gemeente gaf daarom € 10,6 mln mee voor sanering van schulden. De erfpacht werd eeuwigdurend afgekocht voor ruim 9 ton, te betalen in termijnen. Het NCC werd omgedoopt tot World Forum en herontwikkeld, waarbij hotel, kantoorruimte en parkeergarage werden toegevoegd, naar ontwerp van Mecanoo. Na de oplevering was TCN enige eigenaar. Die verkocht het Novotel hotel in 2009 voor naar schatting € 25 mln aan de wereldwijde belegger Invesco.

De nieuwe eigenaar deed veel te weinig aan onderhoud, aldus de gemeente. Het afgelopen voorjaar is een bedrag van € 25 mln gereserveerd om het vastgoed van het World Forum terug te kopen en te renoveren. De exploitant GL Events is niet failliet en er worden nog steeds evenementen georganiseerd. Den Haag moet niet alleen overeenstemming bereiken met de curatoren van TCN over de aankoop, maar ook met GL Events over de exploitatie.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws