Den Haag: Beatrixkwartier breidt uit als campus voor veiligheidscluster

9 Juni 2015 – Het stationsgebied van Laan van NOI (Laan van Nieuw Oost- Indië) in Den Haag ontwikkelt zich de komende jaren verder als campus voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in het veiligheidscluster. Betere aansluiting met de rest van het Beatrixkwartier is belangrijk. De komende jaren ondergaan het station en de omgeving daarom een grootschalige vernieuwing. Daarmee wordt het gebied een aantrekkelijker vestigingsplaats.

Dat blijkt uit de nota van uitgangspunten die door wethouders Revis en Van Engelshoven is gepresenteerd.
Het Beatrixkwartier is de tweede kantoorlocatie van Nederland en ligt pal naast station Laan van NOI. Nu al is The Hague Security Delta het grootste kenniscluster in Nederland op het gebied van veiligheid. Maar er zijn nog volop kansen en mogelijkheden voor uitbreiding. De ambitie is verder uit te groeien tot een Security Campus: bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen komen er in samen. Om dit mogelijk te maken wordt de komende twee jaar circa € 9 mln in de verbetering van het station en de omgeving geïnvesteerd. Ook zal het station een andere naam krijgen die beter aansluit bij het gebied, namelijk ‘Den Haag Beatrixkwartier’.

Het station Laan van NOI is een van de negen stadsentrees. Op deze plek komen dagelijks duizenden mensen Den Haag binnen. De omgeving wordt opnieuw ingericht en daarmee aantrekkelijk gemaakt. Zo zal het gebied tussen het station en het voormalig ministerie van SZW verkeersluw gemaakt worden. De tramsporen worden in de bestrating ingepast waardoor er meer ruimte komt voor voetgangers. Verder past het Rijksvastgoedbedrijf delen van de begane grond van het voormalig ministerie aan. De komst van onder andere meer horecavoorzieningen moet meer levendigheid in het gebied brengen.

Naast het station komt een fietsenstalling waardoor geen fietsen meer op straat hoeven te staan. Ook aan de Voorburgse kant komen er fietsplekken bij en wordt de looproute heringericht naar de tram- en bushalte. Bovendien worden de looproutes van het station naar het Beatrixkwartier verbeterd bij de Wilhelmina van Pruisenweg en de Schenkkade.

Eind dit jaar moeten de voorlopige ontwerpen voor het station en de buitenruimte klaar zijn. Vervolgens starten in het 2e kwartaal van 2016 de eerste werkzaamheden. Omwonenden ( vertegenwoordigd in wijkberaad Bezuidenhout) zijn uitgebreid geïnformeerd over de aankomende verbeteringen in hun wijk. Ook de komende tijd zullen ze worden betrokken bij de planvorming.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws