Den Haag: € 75 mln voor stedelijke ontwikkeling in 2014

Woningbouw in Den Haag Zuid West, transformatie van kantoren tot woningen, diverse projecten in de krachtwijken en de openbare ruimte krijgen een stevige impuls.

De gemeente Den Haag trekt komend jaar € 75 mln uit voor stedelijke ontwikkeling. In 2014 ligt de nadruk op uitvoering in plaats van afboeken. Dit staat in het Investerings Programma Stedelijke Ontwikkeling 2014 ( IPSO) dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.


Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting): “We kunnen weer vooruit denken. Woningbouw in Den Haag Zuid West, transformatie van kantoren tot woningen, diverse projecten in de krachtwijken en de openbare ruimte krijgen een stevige impuls. We brengen kwaliteit in de kwetsbare wijken. Den Haag toont  zich een stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Steeds meer mensen willen graag in Den Haag wonen. Die groei faciliteren we.”
De afgelopen jaren stonden in het teken van het opvangen van de negatieve effecten van de economische crisis. Plannen zijn uit exploitatie genomen, er is afgeboekt op de grond en vastgoed en bouwprogramma’s zijn aangepast.
Norder: “Hierdoor is er weer dynamiek in de stad. De nieuwe stadsontwikkeling werkt. Door een combinatie van saneren en daarnaast investeren, kiezen we voor de toekomst van de stad. Het geeft daardoor dynamiek en dat trekt nieuwe investeringen aan.” Dit jaar wordt  de start bouw van 2000 woningen voorzien. In twee lichtingen zijn 330 kavels en kluswoningen aangeboden”. Daarnaast verloopt de transformatie van kantoren vlot . Vanaf 2011 is voor 160.000 m2 kantoorruimte een vergunning voor transformatie afgegeven en zijn met het Rijk afspraken gemaakt over de afstoot van Rijkspanden. Ook start de bouw van de Sportcampus Zuiderpark in 2014.
Met ingrepen in de openbare ruimte, zoals de Haagse Loper (nieuwe looproute van Anna van Buerenplein tot Spuiplein), het stationsplein Hollands Spoor en de Grote Marktstraat investeren we in de kwaliteit en daarmee de aantrekkelijkheid van de stad. Daarnaast is er € 3 mln voor ontwikkeling van openbare ruimte in de krachtwijken.
Tot slot trekt het college € 2 mln uit voor de verduurzaming van bestaande woningen. Dit draagt bij aan de ambities van het college op het gebied van duurzaamheid en is goed voor de economie

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws