Delfzijl: nieuw bedrijventerrein in Eemshaven

25 Maart 2015 – In april wordt in de Eemshaven gestart met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, speciaal voor MKB-bedrijven in de offshore-industrie. 

Het terrein komt te liggen aan de Emmahaven, een van de havenbekkens van de Eemshaven. Er komt een weg en het gebied wordt voorzien van de bijbehorende infra als riolering en nutsvoorzieningen. Volgens planning worden de werken tegen de bouwvak van dit jaar opgeleverd. Zodra het terrein is opgeleverd, zal het bedrijf WP Offshore beginnen met hun geplande nieuwbouw op het terrein. WP Offhore is een onafhankelijke logistieke dienstverlener voor de offshore (wind)industrie. Het levert oplossingen voor het duurzaam onderhouden van offshore staalconstructies, zoals funderingen, windmolens en transformator-platformen.

Op het terrein van 3.200 m², naast de huidige Gulf-vestiging, bouwt WP Offshore een kantoor met daarbij een werkplaats voor kleine reparatiewerkzaamheden. De rest van het terrein zal worden ingericht voor de opslag van materialen voor de offshore windindustrie.
WP Offshore heeft gekozen voor nieuwbouw op deze locatie vanwege de uitstekend gesitueerde ligging met betrekking tot de offshore windparken in de Noordzee, met name in de Duitse Bocht. Bovendien voldoet de Eemshaven aan alle maritieme eisen voor een offshore windfaciliteit.
Eerder werd al bekend dat Tennet Offshore eveneens voor de Eemshaven heeft gekozen voor de bouw van een onderhoudslocatie. Daarnaast is er volgens havenbeheerder Groningen Seaports steeds meer interesse van onderhouds- en servicebedrijven in de offshore windindustrie om zich in de Eemshaven te vestigen en ontwikkelen ook al in het havengebied gevestigde bedrijven steeds meer offshore activiteiten.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws