Convenant Almere

Onlangs hebben de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn, waarnemend directeur van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Carolien Schippers en HID van Rijkswaterstaat Theo van de Gazelle het ‘Bestuursconvenant ter uitwerking van Almere Centrum-Weerwater’ ondertekend.

Het convenant is een uitwerking van het Gebiedsontwikkelingplan Almere Centrum-Weerwater, dat in mei van vorig jaar door de Almeerse gemeenteraad werd goedgekeurd. Daarmee borgt het convenant de voortgang van de ontwikkelingen langs de zuidoever van het Weerwater, inclusief de verdubbeling van de A6. In het convenant is ook vastgelegd dat het Rijk zich, met het oog op de komst van de Floriade in 2022, inzet voor een tijdige beschikbaarheid van de A6, waarbij actief wordt gezocht naar een synthese tussen infrastructuur, stad en landschap.

Voor Duivesteijn was de ondertekening zijn laatste activiteit als wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van Almere; vanaf 21 maart heeft hij zich volledig op zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer gericht. 

Een andere stap die in de komende periode wordt gezet, is de planologische verankering van het Gebiedsontwikkelingsplan. “We weten nu nog niet wat er in de toekomst zal komen; dat kan sport, onderwijs of zorg zijn. Het zal afhangen van initiatieven uit de markt. We willen al deze mogelijkheden nu nog open houden en faciliteren, zowel ruimtelijk als planologisch”, zegt Schippers. Dat is ook de reden dat de gemeente Almere de ontwikkeling van Almere Centrum-Weerwater heeft aangemeld als een innovatief project in het kader van de Crisis- en Herstelwet, waarmee het kan dienen als pilot voor de nieuwe Omgevingswet. Afgesproken is ook dat deze kansenstrategie als uitgangspunt wordt opgenomen in de Rijksstructuurvisie voor het gebied Amsterdam/Almere/ Markermeer, die momenteel in ontwikkeling is. 

Duivesteijn ziet de ondertekening als een belangrijke mijlpaal: “Niet eens zozeer omdat ik hiermee mijn werkzame leven in Almere heb afgesloten, maar omdat het de randvoorwaarden creëert voor een succesvolle Floriade, en we de beoogde signatuur van het gebied hebben veiliggesteld. Almere Centrum-Weerwater wordt geen eenzijdig woongebied, maar zal primair een economische ontwikkeling zijn.” 

Almere Centrum-Weerwater – één van de gebiedsontwikkelingen in het kader van Almere 2.0 ligt in het hart van de stad en tegelijkertijd aan het water, en zal op termijn optimaal ontsloten zijn. Juist gezien deze grote potentie, heeft de gemeente ervoor gekozen het gebied te ontwikkelen als een kansenkaart. In de praktijk komt het erop neer dat er een podium is gecreëerd waar initiatieven, door de tijd heen, kunnen landen. De Floriade wordt beschouwd als de eerste kans, die direct kon worden verzilverd. De gedachte is dat Almere Centrum-Weerwater zich stap voor stap transformeert tot een hoogwaardig centrumgebied met een regionale of zelfs bovenregionale betekenis.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws