High Tech Campus, Eindhoven

Campussen willen gemeenschappelijk vastgoedfonds

27 Augustus 2015 – De acht grootste campussen in Nederland onderzoeken de mogelijkheid een gemeenschappelijk fonds op te zetten voor de financiering van te realiseren campusgebouwen.

De campussen hebben regelmatig overleg en hebben volgens een eerste inventarisatie voor ruim € 500 mln aan nieuwe vastgoedprojecten op stapel staan. Afgezien van het feit dat zij ervaren dat banken uitermate terughoudend zijn om hier financiering voor te regelen, is het feit dat het hierbij veelal gaat om hightech-gebouwen als onderzoekslaboratoria een extra obstakel om beleggers ervoor te interesseren.

Volgens Frans Schmetz, directeur van de High Tech Campus Eindhoven zou een vastgoedfonds met een omvang van € 1 mrd tot € 2 mrd mooi zijn maar is de haalbaarheid wat hem betreft nog een groot vraagteken. Alleen al de totaal verschillende eigendomsstructuren van de acht campussen maken het traject complex. Waar de HTCE 100% privaat is, zijn andere campussen, gefinancierd door universiteiten en gemeenten en dus volledig publiek gefinancierd. ‘Het zal lastig zijn een middenweg te vinden’, aldus Schmetz.

Gezien hun ontwikkelingsbehoefte is er is bij de campus-eigenaren grote behoefte aan externe financiers en beleggers, aldus Schmetz. maar die weten de weg naar de campussen slecht te vinden. De HTCE is voor eigenaar Ramvastos Real Estate, een beleggingsvehikel van Marcel Boekhoorn, overigens een interessant bezit. Met een leegstand van slechts 1,5% en een jaarlijkse groei met enkele duizenden vierkante meters aan ontwikkelingen scoort de HTCE beduidend beter dan de vergelijkbare terreinen in de omgeving van Eindhoven.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws