Breda: Studie naar herontwikkeling De Berg

Studie naar uitbreiding van winkelcentrum De Berg met gezondheidscentrum.

Gemeente Breda, Thebe, Hurks Vastgoedontwikkeling en de Vereniging Van Eigenaren van de appartementen hebben deze week de intentieovereenkomst voor winkelcentrum De Berg in Haagse Beemden getekend. De partijen starten een haalbaarheidsstudie naar het opknappen van het winkelcentrum en de bouw van een woonzorgcomplex en gezondheidscentrum. De gemeente trekt € 1 mln uit voor de aanpak van het gebied.

Uiterlijk het eerste kwartaal van 2014 moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn.
Daarin worden diverse aspecten nader onder de loep genomen, zoals de maatschappelijke, financieel-economische en ruimtelijke haalbaarheid van het revitalisatieplan.
In de begroting 2013 is € 0,7 mln opgenomen voor het opknappen van de buitenruimte van De Berg. Vanuit het Wijkimpulsplan is € 350.000 doorgeschoven naar de verbetering van de openbare ruimte rond De Berg. Dat maakt dat de gemeente totaal ruim € 1 mln kan besteden aan de haalbaarheidsstudie, het ontwerp en de uitvoering.
Medio 2012 bleek uit het scenario-onderzoek naar de toekomst van winkelcentrum De Berg dat er vooral kansen lagen in de combinatie van woonzorgappartementen en een gezondheidscentrum. Tevens lagen er mogelijkheden voor investeringen in de openbare ruimte en het winkelvastgoed. De gemeenteraad heeft het College vervolgens opgedragen een haalbaarheidsstudie uit te voeren.
In 2013 is slechts beperkt voortgang geboekt, met name als gevolg van het terugtrekken van WonenBreburg als investeerder voor de woonzorgontwikkeling. Tevens waren nog niet alle partijen het eens over de aard van het haalbaarheidsonderzoek.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws