Breda: Overeenstemming met provincie over CSM-terrein

5 november 2020 – Gedeputeerde Staten van Brabant en het college van burgemeester en wethouders van Breda willen het voormalige CSM-terrein in Breda aankopen voor €21,9 mln. Het moet deel uit gaan maken van een nieuw te ontwikkelen grootstedelijk gebied.

Het is nu van Corbion, het bedrijf dat is voortgekomen uit het vroegere CSM. Met de aankoop kan deze belangrijke en grote locatie samen met andere delen van het centrum worden ontwikkeld tot een grootstedelijk internationaal district met gemengde functies en een bovenlokale betekenis. Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Breda moeten nog instemmen met dit voornemen tot aankoop.

Het terrein van de oude suikerfabriek is een prominente en omvangrijke braakliggende locatie van 26 hectare en ligt tegen het centrum van Breda aan. Het terrein kan nu in samenhang met het Havenkwartier, de Zoete Delta en het Stationskwartier worden ontwikkeld. De gemeente en de provincie willen met de aankoop daarvoor de optimale condities creëren.

Multifunctionele invulling
Al sinds 2004 maakt het gebied deel uit van de ontwikkelingsplannen voor CrossMark Breda (toen nog Via Breda). Na de financiële crisis behield het terrein de bestemming van bedrijventerrein vanwege de toenmalige overprogrammering aan woningen en kantoren. Na een uitgebreide verkenning is in 2018 geconstateerd dat het voormalige CSM-terrein een unieke kans biedt om een nieuw stadsdeel te realiseren, vlak bij het nieuwe station en de binnenstad. Een multifunctionele invulling van het CSM-terrein (wonen, werken, leisure) op lange termijn is daarbij wenselijk.

Wethouder Paul de Beer hierover: “Deze aankoop is een enorm belangrijke stap in de stedelijke ontwikkeling van Breda. We kunnen nu echt serieuze stappen gaan zetten om deze locatie tegen het Bredase stadscentrum en op een steenworp afstand van het station te ontwikkelen. Met de herontwikkeling realiseren we meerdere belangrijke maatschappelijke doelen zoals realisatie van onze woonagenda, de verbinding met de Haagse Beemden, de ecologische verbinding tussen noord en zuid Breda, de aansluiting met de binnenstad, betere benutting van het station en de oplossing van de stadsbrede wateropgave. De herontwikkeling levert ook een substantiële bijdrage aan onze, maar ook de provinciale en landelijke ambitie, om (betaalbare) woningen toe te voegen in Breda en biedt kansen voor nieuwe economische functies en cultuur/leisure.

Nieuwe bestemming
Corbion-cfo Eddy van Rhede: “We zijn blij dat we in goed overleg met gemeente Breda tot deze transactie zijn gekomen. Het betreffende perceel dateert nog uit de geschiedenis van onze voorganger CSM, dat toen nog een belangrijke suikerproducent was. Voor ons huidige bedrijf Corbion waren er geen ontwikkelmogelijkheden op dit terrein, dus is het logisch er afscheid van te nemen.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws