Breda: mix van wonen, werken en voorzieningen op locatie Van Puijfelik

2 Juni 2017 – De gemeente wil een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen realiseren op de locatie Speelhuislaan 173-175, ook bekend als de locatie Van Puijfelik – Backer en Rueb. Een deel van de bestaande industriële bebouwing in het gebied blijft behouden. Met name een aantal gebouwen met ‘sheddaken’.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Bredase gemeenteraad voor een haalbaarheidsonderzoek naar deze ontwikkeling te starten, samen met de beoogde nieuwe eigenaar Amvest.

Na gesprekken tussen de gemeente Breda, de huidige eigenaar (curator) en initiatiefnemer Amvest, is een voor alle partijen reëel perspectief ontstaan voor dit gebied. In combinatie met de buitenruimte kan daarbij toekomstwaarde gegeven worden aan het erfgoed op deze locatie. Het erfgoed wordt door de initiatiefnemer substantieel behouden en krijgt toekomstwaarde, in combinatie met nieuw gebruik, aanvullende woonbebouwing en inrichting van de buitenruimte. Een en ander wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage van €250.000 vanuit het fonds Stedelijke Ontwikkeling 2017. Concreet blijven de hallen van Backer en Rueb (Speelhuislaan 173) en de hallen met sheddaken van voormalig Van Puijfelik (Speelhuislaan 175) behouden. Een deel van de hallen van Van Puijfelik wordt na de noodzakelijke asbestverwijdering gesloopt.

Wethouder Alfred Arbouw hierover: ‘Het Havenkwartier heeft de potentie om uit te groeien tot een uniek gemengd stedelijk gebied, complementair aan onze binnenstad: het is de plek met attractiviteit en ruimte voor moderne stedelijkheid, creatief ondernemen en cultuur. We willen in nauwe samenwerking met betrokken eigenaren, marktpartijen en bewoners, een nieuw stadsdeel tot stand brengen. Op basis van het ingediende initiatief zien we als College op dit moment goede mogelijkheden om het erfgoed te integreren in een herontwikkeling. Heel concreet in de vorm van het behoud van een deel van de hallen, het pand Elektron, de Belcrumhaven en de Speelhuislaan. Dat is een ambitieuze maar ook realistische koers. Daarbij kijken we niet alleen naar gebouwen maar juist naar de complete context van de aanwezige industriehaven, gebouwen en ruimtelijke stedenbouwkundige context. Dit sluit goed aan bij de door het rijk gestimuleerde strategie op erfgoed dat haar oorspronkelijke functie heeft verloren.’

De gemeente stelt momenteel samen met allerlei partijen uit de stad een ‘Gebiedsperspectief Havenkwartier’ op. Dat plan wordt later dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws