Breda: Meer zeggenschap in Achter de Lange Stallen

Maximaal zes bestaande winkels uit Breda mogen zich vestigen in het nieuw te bouwen winkelcentrum Achter de Lange Stallen.

Maximaal zes bestaande winkels uit Breda mogen zich vestigen in het nieuw te bouwen winkelcentrum Achter de Lange Stallen. Bovendien mag niet meer dan 30% van het winkeloppervlakte gehuurd worden door Bredase winkeliers die verhuizen binnen de stad. Voor het overige deel mikt de ontwikkelaar, een combinatie van MAB en Dura Vermeer Vastgoed, op internationale retailers.

Ontwerp Achter de Lange Stallen

Deze en andere toezeggingen heeft de ontwikkelaar gedaan aan de Bredase gemeenteraad. Volgens de gemeente komt de ontwikkeling van Achter de Lange Stallen hiermee grote stappen dichterbij. Bijzonder is ook dat de gemeente zeggenschap krijgt over welke winkelformules zich vestigen in het winkelcentrum. De anterieure overeenkomst wordt voorzien van een bijlage waarin de V.O.F. namen noemt van partijen/retailers waarmee intentieovereenkomsten is aangegaan.

Het aanbod van Achter de Lange stallen wordt aanvullend op en onderscheidend van het al bestaande aanbod. Om dit te garanderen, wordt een Branche Advies Commissie opgericht. Deze commissie heeft als taak alle retailformules die in aanmerking komen voor Achter de lange Stallen te beoordelen. Besloten is nu dat bij blijvend verschil van inzicht de stuurgroep Achter de Lange Stallen (gemeente en VOF) unaniem dient besluiten of een formule in aanmerking komt voor Achter de Lange Stallen.
De VOF gaat verder een financiële bijdrage leveren aan flankerend beleid om de binnenstad te versterken: City Making. Hiertoe behoren ook maatregelen op het vlak van leegstand, aandacht voor het zogenoemde dwaalmilieu en de voormalige inloopstraten. Dit is ook omschreven in de Visie Binnenstad ‘Welkom in Breda’. Het college investeert hier eenmalig € 200.000 in.
Het project omvat circa 24.000 m² retail, circa 180 woningen en circa 1000 parkeerplaatsen. Naast een deel nieuwbouw, worden er twee karakteristieke bestaande panden, waaronder het monumentale ‘Lange Stallen’-pand, volledig gerenoveerd. Hierin worden zowel winkels als woningen gerealiseerd.
Beleggers zijn Syntrus Achmea en WonenBreburg.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws