Breda: onderzoek naar nieuwe locaties in Havenkwartier

3 Juni 2017 – De gemeente Breda gaat samen met het Consortium Spoorzone Breda (CSB) onderzoeken of het mogelijk is om op 2 locaties op het terrein van Klavers Jansen in Belcrum woningen met commerciële ruimtes te bouwen. In totaal gaat het om circa 65 woningen, waarvan ongeveer 15 woningen in het sociale segment. De gemeente sluit hierover op de vastgoedbeurs Provada op 1 juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst met het CSB.

Het gebied Klavers Jansen ligt in het Havenkwartier in Belcrum. Eind 2016 startte het opstellen van het ‘Gebiedsperspectief Havenkwartier’. In het plangebied Klavers Jansen ontstaan op korte en langere termijn 2 locaties waar de mogelijkheid van woningbouw nader onderzocht kan worden. Een locatie ligt aan de Minister Kanstraat waar circa 30 woningen gebouwd kunnen worden. De andere locatie is aan de Belcrumweg op de hoek met de Industriekade; hier kunnen op langere termijn woningen worden gerealiseerd.
De gemeente voert al enige tijd gesprekken met het Consortium Spoorzone Breda over het aangaan van een samenwerking voor het realiseren van woningbouw op Klavers Jansen. Deze woningbouw moet in fases plaatsvinden op door de gemeente geleverde locaties.
Wethouder Alfred Arbouw hierover: ‘Met het sluiten van de overeenkomst met het Consortium Spoorzone Breda om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de bouw van woningen op de locatie Klavers Jansen geven we invulling aan de door de gemeenteraad in de ‘Ontwikkel- en realisatiestrategie’ vastgestelde kaders voor de ontwikkeling van Via Breda. Het CSB heeft in het verleden geïnvesteerd in het culturele cluster in het gebied Klavers Jansen. Het haalbaarheidsonderzoek is een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het Havenkwartier, waarbij we tevens kunnen werken aan het versterken van het cultureel-creatieve cluster in het gebied.’
Consortium Spoorzone Breda bestaat uit de volgende partijen: woonstichting AlleeWonen, Winters bouw en ontwikkeling, Bouwgroep Moonen en Sprangers Bouwbedrijf.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws