Breda: gemeente wordt actieve gebiedsontwikkelaar

8 Januari 2015 – De gemeente Breda gaat een veel actievere rol aannemen in de gebiedsontwikkeling van Via Breda, het gebied rondom het station van de gemeente. Dit schrijft het college van B&W in de Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014–2023.

Volgens wethouder Bob Bergkamp vergen de veranderende marktomstandigheden en de gewijzigde rol van de gemeente in de gebiedsontwikkeling van via Breda een nieuwe positionering. ‘Kansen zijn er genoeg in de Bredase spoorzone. Ik denk aan meer functievermenging in het stationskwartier, gecombineerd met de actuele marktvraag naar andere functies dan wonen en kantoren. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwijs en leasure. Dat kunnen ook tijdelijke functies zijn; die dragen immers bij aan de kwaliteit en positieve beeldvorming van het gebied.’

De gemeente voorziet dat ongeveer 37.000 m² bvo kantoren wordt omgezet naar andere functies, dan wel dat realisatie verder in de toekomst gaat plaatsvinden.

B&W constateert in de notitie dat de manier van ontwikkelen is veranderd. Concreet betekent dit volgens het college dat niet meer het aanbod aan vastgoed maar de vraag naar de belangrijkste vastgoedfuncties zoals wonen, werken en winkelen de ontwikkelingen bepaalt. Koppeling van de marktvraag en -kansen en het aanbod op de ontwikkellocaties van Via Breda is het uitgangspunt. De gemeente werkt aan een plan om nationale en internationale beleggers actief te benaderen voor concrete projecten in de stad in het algemeen en in Via Breda in het bijzonder.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws