Breda: Gemeente wil meer grip op ontwikkelingen

Mei 2015 – De gemeente Breda heeft begin 2015 gekozen voor een nadrukkelijker rol bij het grote ontwikkelingsproject rond het station, Via Breda genaamd. Volgens het College van B&W vergen de veranderende marktomstandigheden en de gewijzigde rol van de gemeente in de gebiedsontwikkeling van Via Breda een nieuwe positionering.

‘Kansen zijn er genoeg in de Bredase spoorzone. Ik denk aan meer functievermenging in het stationskwartier, gecombineerd met de actuele marktvraag naar andere functies dan wonen en kantoren, zoals onderwijs en leasure. Dat kunnen ook tijdelijke functies zijn; die dragen immers bij aan de kwaliteit en positieve beeldvorming van het gebied’, aldus wethouder Bergkamp. De gemeente voorziet dat ongeveer 37.000 m² bvo kantoren wordt omgezet naar andere functies, dan wel dat realisatie verder in de toekomst gaat plaatsvinden.

Wat wel doorgang vindt, is de bouw van een nieuw gerechtsgebouw. Hier heeft Breda een primeur, omdat een van de deelnemers aan het consortium die de pps-opdracht mag uitvoeren de Australische Macquarie Capital Group is, naast VolkerWessels en Facilicom.

Naast Via Breda kent ook gebiedsontwikkeling Achter de Lange Stallen een moeizame doorloop. Ontwikkelaar VOF Achter de Lange Stallen wil het huidige plan voor het project afblazen. De ontwikkelaar denkt dat het plan van € 170 mln financieel niet haalbaar is, aldus BN DeStem. Het huidige plan omvat nieuwbouw van 19.000 m² winkels, 180 woningen en een ondergrondse parkeergarage. Voor de zomer komt de VOF, waarin ontwikkelaar MAB en bouwer Dura Vermeer zitten, met een nieuw, compacter plan.

Hurks kijkt minder blij terug op de oplevering van de nieuwe OV-terminal in Breda, die het bouwbedrijf in opdracht van ProRail heeft gerealiseerd. Het project heeft de bouwer een flink verlies opgeleverd.

Kroonenberg is gestart met de herontwikkeling van winkelcentrum De Barones. Net zoals het Gelderlandplein en Hilvertshof wil Kroonenberg in het centrum grotere units kunnen verhuren.

Op woningbouwgebied besloten in 2014 de bedrijven Maas-Jacobs uit Zundert en Nederlandse Bouw Unie (NBU) uit Etten-Leur samen in de wijk Princenhage te Breda woningbouw realiseren op de locatie van de voormalige busremise van Veolia. Het aangekochte perceel biedt ruimte voor 60–65 grondgebonden woningen. Beide bedrijven vervullen sinds jaar en dag een actieve rol in de Bredase nieuwbouwmarkt.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws