Brabant: CBRE verwacht lagere groei kantorensteden

2 juni 2020 – De kantorenmarkten van grotere Brabantse steden staan er robuuster voor dan tijdens de kredietcrisis in 2008, stelt vastgoedadviseur CBRE.

De steden kennen een zeer geringe leegstand van ongeveer 6% in Eindhoven, 8% in Breda, 4% in Den Bosch en 6% in Tilburg. Daarmee zal de beschikbaarheid van kantoren ook in de komende periode zeer beperkt blijven. Met name in de stadscentra en rond grote stations is de leegstand laag: van 1,7% in Den Bosch tot 5,7% in Breda, met de stationsgebieden van Eindhoven en Tilburg hier tussenin. Tegelijkertijd blijft een groot deel van de pre-corona zoekvragen overeind. In Eindhoven is de totale kantoorvraag daarom momenteel circa 83.000 m². Wel moet nagedacht worden over de veranderde functie van kantoren en de eisen die we eraan stellen na Covid-19.

Vergeleken met 2008
De kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende jaren waren moeilijke tijden voor de kantorenmarkten van de Brabantse grote steden. De vraag naar kantoorwerkplekken concentreerde zich steeds meer rond grote stations, in de goed bereikbare gebieden met veel voorzieningen. De leegstand liep in andere gebieden snel op, juist doordat daar veel nieuwe kantoren gebouwd zijn in de periode voor de financiële crisis. Nu is dat anders.

De afgelopen jaren zijn er geen grootschalige kantoren bijgebouwd en zijn diverse kantoren omgebouwd tot voornamelijk woningen of hotels. Bovendien is er een beperkt aantal nieuwbouwplannen voor kantoren. Momenteel wordt alleen in Eindhoven De Bunker (circa 2700 m²) nieuw gebouwd op risico (nog niet verhuurd of verkocht). En zijn er vergevorderde plannen voor nog twee kantoren van in totaal ongeveer 30.000 m². Ook in Den Bosch en Tilburg worden bij elkaar twee nieuwe kantoren van respectievelijke circa 9500 m² en 10.000 m² op risico gebouwd.

Veranderende functie
Eigenaren hebben volgens Eric Harmsen, director CBRE Eindhoven, in Brabant de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de renovatie en vernieuwing van de bestaande gebouwen, waardoor bedrijven de ruimte hadden om te groeien. Nu er massaal weken lang is thuisgewerkt wordt ook duidelijk dat de functie van kantoren zal veranderen. De trend van op afstand werken is er een die al langer in ontwikkeling is. De verwachting was dat in 2030 daar de doorbraak van te zien zou zijn, dat is nu echter in versnelling gekomen.

Volgens Harmsen zal de groei stabiliseren. De zoekvraag in Eindhoven is bijvoorbeeld teruggelopen van circa 120.000 m² naar ongeveer 83.000 m².

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws