Brabant: € 200 mln voor modernisering economie

BOM gaat met € 200 mln kansrijke innovatieve projecten steunen.

12 december 2013 – Brabantse bedrijven met een perspectiefrijk plan kunnen voortaan een beroep doen op twee investeringsfondsen waarmee de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) de economische structuur van de provincie wil versterken. Gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken) heeft daartoe het beheer van het Innovatie Fonds Brabant, het Energiefonds Brabant en een paar kleinere fondsen, met een gezamenlijke omvang van € 200 miljoen , overgedragen aan de BOM. Dat is gebeurd exact op de dag dat de ontwikkelingsmaatschappij haar dertigjarig jubileum viert.

 

Van de investeringsinstrumenten die de BOM ter beschikking worden gesteld is het Innovatie Fonds Brabant het veelzijdigste. Met de € 125 miljoen uit het fonds richt de BOM zich nadrukkelijk op Brabant-gerelateerde innovaties die nationaal of internationaal het verschil kunnen gaan maken. Verder is een voorwaarde dat kandidaat-bedrijven actief zijn binnen een van de zes Brabantse topsectoren (High Tech, Logistiek, Maintenance, Life Sciences en Life Tech, (Agro)Food, Biobased Economy).

Een belangrijk nieuw criterium is de bijdrage die potentiële innovaties leveren aan de maatschappelijke opgaven waar Brabant als samenleving voor staat. Het gaat daarbij om zaken zoals de ontwikkeling van slimme mobiliteit en een duurzame agrofoodketen, maar ook om gezond ouder worden (zorgeconomie) en de overgang naar duurzame energie.

‘Juist met deze toevoeging verwachten we niet alleen de economische structuur van Brabant te versterken maar ook naar een hoger niveau te tillen’, legt Jan Pelle (directeur BOM) uit. ‘Ik spreek in dat kader vaak over een noodzakelijk nieuw ecosysteem van innovatie dat Brabant concurrerend moet maken in de wereld en tevens voor nieuwe werkgelegenheid kan zorgen. Onze rol is met behulp van kennis, kapitaal en netwerk partnerships te sluiten die het bedrijven mogelijk maken om tot succes te komen.’ Behalve het Innovatie Fonds Brabant heeft de BOM ook het Energiefonds Brabant (€ 60 miljoen) onder haar hoede gekregen. Hiermee worden kansrijke projecten begeleid die zich richten op de opwekking van duurzame energie of een besparing van het energieverbruik.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen via een centraal Investeringsplein hun aanvraag indienen. “De onderneming waarin we investeren moet een verschil maken in de duurzame ontwikkeling van Brabant, in financiële en maatschappelijke zin’, zegt Miriam Dragstra, die binnen de BOM de investeringsfondsen gaat beheren. ‘Dit kwalitatieve criterium weegt zwaar vanwege de opdracht om de investeringsgelden zodanig te laten renderen dat met het terugverdiende geld weer andere innovatieve projecten kunnen worden ondersteund. Op die manier weet de Brabantse gemeenschap dat publiek geld goed wordt besteed en creëren wij omstandigheden waarbij we gedurende een lange periode veelbelovende bedrijven met geld en kennis kunnen begeleiden.’

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws