Bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark Deventer onherroepelijk

De Raad van State heeft de laatste bezwaren van tafel geveegd.

Het bestemmingsplan van A1 Bedrijvenpark Deventer is onherroepelijk. De Raad van State heeft de twee partijen die beroep aantekenden tegen de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan van A1 Bedrijvenpark Deventer geen gelijk gegeven.

Luchtfoto van het A1 Bedrijvenpark

 

De gemeente heeft de afgelopen periode de nodige stappen gezet voor de realisatie van A1 Bedrijvenpark Deventer. De groenzone met een grondwal aan de oostzijde is inmiddels gerealiseerd. De aanleg van de aansluiting op de A1 en het bouw- en woonrijp maken van het eerste gedeelte van het bedrijventerrein starten na de zomer.

Hotelketen Van der Valk heeft de eerste kavel gekocht op A1 Bedrijvenpark Deventer. Door projectontwikkelaar Janssen de Jong is een optieovereenkomst getekend voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. Op dit moment is de gemeente met een aantal partijen in gesprek over vestiging op het nieuwe bedrijvenpark van Deventer.

Wethouder Robin Hartog Heys: “De positieve uitspraak van de Raad van State betekent dat er een onherroepelijk bestemmingsplan is en A1 Bedrijvenpark Deventer verder ontwikkeld kan worden. De ontwikkeling van het bedrijvenpark is van grote economische meerwaarde voor Deventer, want het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws