Arnhem: Transformatieteam gaat leegstand aanpakken

Met het aanstellen van twee coördinatoren transformatie en een zogeheten transformatieteam gaat de gemeente de leegstand in de stad te lijf.

Met het aanstellen van twee coördinatoren transformatie en een zogeheten transformatieteam gaat de gemeente de leegstand in de stad te lijf. Coördinatoren en team gaan, om te beginnen voor een periode van drie jaar, samen met eigenaren van vastgoed in Arnhem werken aan het terugdringen en voorkomen van leegstand. Dit door het stimuleren van herontwikkeling, (tijdelijke) alternatieve invullingen van gebouwen en sloop. Het streven is erop gericht om per jaar 10.000 m2 vloeroppervlak te herontwikkelen dan wel opnieuw in te vullen, tijdelijk dan wel permanent. Daarnaast streeft het team naar een succesvolle nieuwe werkwijze met meer creativiteit en slagvaardigheid, die beter aansluit op de veranderde vastgoedmarkt.

De wens om de aanpak van leegstand uit te breiden en te versterken komt voort uit het programma Arnhem groene en duurzame stad. Verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel: “Maar we komen hiermee ook tegemoet aan wensen en vragen vanuit de politiek en de stad zelf. De toenemende leegstand vergt een andere, creatievere aanpak, ook vanuit de gemeente. Dus ook binnen de gemeentelijke organisatie gaan we meer meedenken over initiatieven die leegstand kunnen terugdringen. Coördinatoren Transformatie en het Transformatieteam vormen een eerste aanzet hiertoe, maar uiteindelijk zal deze manier van denken en handelen gemeengoed moeten worden.”

De twee coördinatoren, Sander Ambrosius en Toon Verschuren, zullen optreden als het gezicht naar buiten en aanspreekpunt. Kloppend hart in de aanpak van leegstand is het transformatieteam, dat bestaat uit 10 specialisten met diverse achtergronden: vergunningen, (plan)economie, stedenbouw, vastgoed, tijdelijke initiatieven, gebiedsontwikkeling en ruimtelijk juridisch.

Kernactiviteit van het team is het inventariseren en beoordelen van mogelijkheden en het realiseren van alternatieve invullingen. In dit team vindt uitwisseling plaats van kennis en contacten en verdeling van werkzaamheden. Ook kijkt men creatief en slagvaardig naar verschillende cases. De leden van het team worden verantwoordelijk voor verschillende cases van herontwikkeling dan wel alternatieve invulling, zetten andere betrokkenen aan het werk en bewaken de voortgang. Het transformatieteam maakt gebruik van samenwerkingspartners en klankbordgroepen als het Aanjaagteam Herontwikkeling Leegstaande Gebouwen (AHLG) en het Vastgoedoverleg Binnenstad.

In de afgelopen tijd zijn in Arnhem al verschillende resultaten geboekt met herontwikkeling. Bijvoorbeeld het oude Cito-kantoorpand dat is omgevormd tot een hotel (Holiday Inn Express). Maar ook het voormalig Royal-gebouw aan het Willemsplein, waar een bank was gehuisvest en nu een café restaurant zit. (Diehl). En tot slot het voormalig kazerneterrein Saksen-Weimar waar nu woningen en ateliers worden gebouwd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws